II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

Ang mga pangyayari sa loob ng IGLESIA NI CRISTO sa kasalukuyan ay may malaking kaugnayan sa mga ipinagpaunang Pahayag noon pa man sa kapanahunan ng mga unang lingkod ng PANGINOON, ng  mga Propeta, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng mga Apostol. At ang karamihan nga dito mula pa mismo sa Tinig ng ating … Continue reading II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

PANAWAGAN SA LAHAT NG MGA HINDI MAKATWIRANG ITINIWALAG, INALIS AT IBINABA SA TALAAN NA TULAD NG PAGKAKATIWALAG KANILA KA ANGEL, KA MARK, NANAY TENNY, KA LOTTIE, SA MGA MINISTRO AT SA IBA PA. MAY DAPAT KAYONG MAUNAWAAN… KAYO’Y NAMAMALAGING MGA IGLESIA NI CRISTO PA RIN.. KUNG BAKIT? UNAWAIN NINYO ANG KATOTOHANANG INYONG MABABASA.

Mga mahal kong kapatid akong inyong kapatid na si Elias Arkanghel ay napahihintulutang lamang magparating sa inyong lahat ng mahalagang Mensahe; Sa panig ng mga itiniwalag, inalis sa talaan, ibinaba ang tarheta, itinaboy, pininsala, na nauugnay sa mga pangyayari sa kasalukuyan kaguluhan sa loob ng Iglesia ni Cristo mula ng magpasimulang mamahala ang Ka Eduardo, … Continue reading PANAWAGAN SA LAHAT NG MGA HINDI MAKATWIRANG ITINIWALAG, INALIS AT IBINABA SA TALAAN NA TULAD NG PAGKAKATIWALAG KANILA KA ANGEL, KA MARK, NANAY TENNY, KA LOTTIE, SA MGA MINISTRO AT SA IBA PA. MAY DAPAT KAYONG MAUNAWAAN… KAYO’Y NAMAMALAGING MGA IGLESIA NI CRISTO PA RIN.. KUNG BAKIT? UNAWAIN NINYO ANG KATOTOHANANG INYONG MABABASA.

ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

Dumating na ang takdang panahon upang  bigyan daan ang kalayaan ng lahat sa pagpapasya. Ang pagpapasyang ito ay makatarungan upang takasan ang pamamaraan ng mga tiwaling Lider sa Iglesia na namamayagpag pa rin sa tanggapan ng CENTRAL sa paglikha ng iba’t-ibang ideya na pagkakakitaan na ibinababa sa Distrito ipinapasa sa mga Lokal. NakaRaramdam na rin … Continue reading ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

PAGGUNITA NGAYONG IKA-2 NG ENERO TAONG 2018 SA KAARAWAN NG TATAY ERDY …

Ang Tatay Erdy ay hinding-hindi natin malilimutan. Lagi nating gugunitain ang taon ng kaniyang kaarawan tulad ngayong ika-2 ng Enero 2018, na kung nabubuhay pa sana siya ay ika-93 na niyang kaarawan. Patuloy natin na kikilalanin siya sa pagiging tunay at tapat na Lider. Nag-iisa nating pinaka-mabuting Tagapamahalang Pangkalahatan ng IGLESIA NI CRISTO na itinalaga … Continue reading PAGGUNITA NGAYONG IKA-2 NG ENERO TAONG 2018 SA KAARAWAN NG TATAY ERDY …

Salamat po DAKILANG AMANG BANAL… Salamat din po sayo mahal naming Panginoong Jesu-Cristo sa patnubay ng Banal na Espiritu umaagapay sa mga Hinirang. Kaya patuloy namin KAYO na aawitan ng mga pagpupuri. AWIT 59:16 NPV 16 Ngunit aawit ako tungkol sa iyong kalakasan. Pagsapit ng umaga, aawitin ko ang ‘yong pagmamahal; pagkat ikaw ang aking … Continue reading

UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

SALAMAT PO DAKILANG AMANG BANAL. SALAMAT DIN  PO SAYO PANGINOONG JESU-CRISTO. SA INYO PONG KAPAHINTULUTAN SA PAGSUSUGO SA BANAL NA ESPIRITU HIGIT PANG MGA HIWAGA AT KATOTOHANAN ANG NAPAG-UUNAWA NAMIN. SA INYO PO ANG KAPURIHAN, KALUWALHATIAN AT KADAKILAAN! SEPTEMBER 23, 2017…  kapag nai-type mo ito sa search ng Youtube magre-resulta ito ng limampu’t tatlong milyon, … Continue reading UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel

KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel   Nasa isang … Continue reading KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel