UTOS MULA SA LANGIT … BILIN MENSAHE SA KABATAANG HINIRANG … – MAHIWAGANG TINIG

May 30, 2018 10:03 AM Kasa-kasama ko po ang aking kapatid ng mga oras pong iyon. Nakasakay kami ng bus at tahimik lamang po kami. Payapa po ang aming paglalakbay at wala naman pong ni isang ingay kaming naririnig. Ang langit naman po ay maulap ngunit wala po kaming nakikitang mga ibon na lumilipad. Nang … Continue reading UTOS MULA SA LANGIT … BILIN MENSAHE SA KABATAANG HINIRANG … – MAHIWAGANG TINIG

ITINITIWALAG SA IGLESIA NI CRISTO SA ATAS NG BANAL NA ESPIRITU… EDUARDO V. MANALO, GLICERIO B. SANTOS, JR., RADEL G. CORTEZ, at BIENVINIDO A. SANTIAGO, JR.

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
Naghintay pa ng ilang araw, July 31, 2015  ng tanggapin  ang pagpapasyang hindi ko mahihindian. Ngunit humiling pa ng labing-limang araw kung mapahihintulutan na magamot pa at mangagsisipagbago pa kayo at mga magsisipagbalikwas. Ngunit ikaw man kapatid na Eduardo V. Manalo ipinakiusap ko ng ika-27, ng Hulyo ay… Continue reading ITINITIWALAG SA IGLESIA NI CRISTO SA ATAS NG BANAL NA ESPIRITU… EDUARDO V. MANALO, GLICERIO B. SANTOS, JR., RADEL G. CORTEZ, at BIENVINIDO A. SANTIAGO, JR.

JULY 27, 2015 TANGHALING TAPAT HINDI ISANG PANAGINIP, LITERAL NA NAGANAP, ISANG KULOG NA NAPAKALAKAS TUGON NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS KUNG MARAPAT ISAMA SA ITIWALAG ANG KA EDUARDO MANALO KASAMA ANG MGA KUMIKILALA SA PINSALANG GINAWA NIYA SA IGLESIA. KATUPARAN SA APOCALIPSIS ISA SA PITONG KULOG NA ISUSULAT SANA NI APOSTOL JUAN NA HINDI PINASULAT.

 JULY 27, 2015 TANGHALING TAPAT HINDI ISANG PANAGINIP, LITERAL NA NAGANAP, ISANG KULOG NA NAPAKALAKAS TUGON NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS KUNG MARAPAT ISAMA SA ITIWALAG ANG KA EDUARDO MANALO KASAMA ANG MGA KUMIKILALA SA PINSALANG GINAWA NIYA SA IGLESIA. KATUPARAN SA APOCALIPSIS ISA SA PITONG KULOG NA ISUSULAT SANA NI APOSTOL JUAN NA HINDI PINASULAT. … Continue reading JULY 27, 2015 TANGHALING TAPAT HINDI ISANG PANAGINIP, LITERAL NA NAGANAP, ISANG KULOG NA NAPAKALAKAS TUGON NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS KUNG MARAPAT ISAMA SA ITIWALAG ANG KA EDUARDO MANALO KASAMA ANG MGA KUMIKILALA SA PINSALANG GINAWA NIYA SA IGLESIA. KATUPARAN SA APOCALIPSIS ISA SA PITONG KULOG NA ISUSULAT SANA NI APOSTOL JUAN NA HINDI PINASULAT.

“AKTUAL NA INIABOT SA AKIN NG PANGINOONG JESU-CRISTO, HINDI SA PANAGINIP. NASAKSIHAN NG ILANG KAPATID SA IGLESIA, BAHAGING PATOTOO SA AKLAT NG MATEO 18:20 MB” – Elias Arkanghel

Maraming-maraming salamat po DAKILANG AMANG BANAL. Maraming salamat rin po mahal naming Panginoong Jesu-Cristo. Patuloy kaming Nagpupuri, Dumadakila, Lumuluwalhati sa Banal NINYONG Harapan. Sa pagkakataong ito sa INYO pong Kapahintulutan ay ipapahayag ng inyong abang lingkod at ihahayag po sa lahat ng mga tao ang totoong pangyayaring IYO pong napahintulutan aming DAKILANG PANGINOONG DIYOS sa … Continue reading “AKTUAL NA INIABOT SA AKIN NG PANGINOONG JESU-CRISTO, HINDI SA PANAGINIP. NASAKSIHAN NG ILANG KAPATID SA IGLESIA, BAHAGING PATOTOO SA AKLAT NG MATEO 18:20 MB” – Elias Arkanghel

“PANIMULANG PAHAYAG” IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG NAISA-TINIG NA NI ELIAS ARKANGHEL …

Mga mahal kong kapatid alang-alang sa  dumaraming bilang ng mga tumatangkilik na mambabasa ng mga Pahayag sa Blog na ito ng IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ang inyong kapatid ay hinilingan ng mga kapatid natin sa mga kasuluksulukan ng bayan-bayan na walang sapat na maitustos para makagamit ng internet na sila ay mapahintulutan na maparatingan na rin … Continue reading “PANIMULANG PAHAYAG” IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG NAISA-TINIG NA NI ELIAS ARKANGHEL …

KA WILLIAM LEVISTOR ISANG BLOGGER a.k.a. MARCO TADEO NAGLATAG NG PAGHAMON KAY ELIAS ARKANGHEL NAHAYAG SA KASINUNGALINGAN, KAHIHIYAN ANG NATAMO SA HALIP NA KATANYAGAN.

  Mahal naming mga kapatid, tulad ng lagi naming naipagpasalamat sa ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo ang patuloy nila ginagawang tulong sa hanay ng mga Hinirang. Ipinagpapasalamat din namin ang pagbugso ng napakaraming bilang na nagsasaliksik at nagbabasa na ng mga naipahayag sa Blog ng IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG at ng mga … Continue reading KA WILLIAM LEVISTOR ISANG BLOGGER a.k.a. MARCO TADEO NAGLATAG NG PAGHAMON KAY ELIAS ARKANGHEL NAHAYAG SA KASINUNGALINGAN, KAHIHIYAN ANG NATAMO SA HALIP NA KATANYAGAN.

II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?

Ang mga pangyayari sa loob ng IGLESIA NI CRISTO sa kasalukuyan ay may malaking kaugnayan sa mga ipinagpaunang Pahayag noon pa man sa kapanahunan ng mga unang lingkod ng PANGINOON, ng  mga Propeta, sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng mga Apostol. At ang karamihan nga dito mula pa mismo sa Tinig ng ating … Continue reading II TESALONICA 2:1-17 PAANONG ANG KA EDUARDO MANALO ANG KINATUPARANG SUWAIL? “MASUWAYIN SA MAGULANG AT TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO” KAMATAYAN NG TATAY ERDY ANONG DAHILAN? BAKIT AUGUST 31, 2009 NG NAMATAY ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO INILATHALA LAMANG NG CENTRAL NG SEPTEMBER 1, 2009? MAY DAPAT BA KAMING MALAMAN?