TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikalawang Bahagi)

3 thoughts on “TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikalawang Bahagi)”

 1. Hay di ko po masyadong naalala itong ipinagpauna niyo.

  (I Juan) 4: 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito.

  Kaya dapat lang talagang matiyak ninyo sapagkat maraming huwad na propeta o mangangaral ang babangon at tutularan ang paraan ng ating mga ipinapahayag at palalabasin pa na tayo na ang kumokopya. Kaya makikilala ninyo ang totoong sinasamahan ng Banal na Espiritu gaya naman ng pagpapakilala ng Panginoong Diyos mismo
  – Elias Arkanghel

  Akala ko po dati kayo rin ang elijah na nagpopost sa mga comment section sa FB.

  Lumilitaw na kung di niyo siya ipinakilala ay pinalilitaw niyang false prophet kayo.

  (: Salamat

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s