TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA

5 thoughts on “TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA”

  1. Salamat po

    —————————————————————————————————————–

    Maraming salamat din sayo kapatid na Aiza at sa Mister mo. Maraming salamat kapatid, hindi kayo nawawala sa mga hanay na patuloy na nakasubaybay sa Blog na ito! Ang larawang ipinadala mo ay hindi pangkaraniwan ito ay may simbolikal na paliwanag. Ang katotohanan nasa tabi ko ang BIBLIA na gamit ko at ang larawang iyan ang ipinapaliwanag at inilalarawan sa talatang nakikita ko sa nakabuklat na BIBLIA na di ko naman binubuklat pa. Nagalaw lang dahil ipinatong ko sa ibabaw ng unan. Maraming salamat kapatid na Aiza. Abang-abang ka lang dahil ibibigay din sayo ang pagkaunawa sa ipinadala mong larawan at ang kaukulan nito. Magandang gabi sa buo mong sambahayan!

    Sumainyo ang Pagpapala ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesu-Cristo.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s