PANAGINIP #0002 NAPANAGINIPAN BUMANGON ANG KA ERDY?

7 thoughts on “PANAGINIP #0002 NAPANAGINIPAN BUMANGON ANG KA ERDY?”

 1. Please Ka Eduardo may panahon pa, huwag kung sinu-sino ang pinakikikinggan mo. Sila na kasama mo ng napakahabang panahon ang pahalagahan mo. Kausapin mo sila, ang pinakamamahal mong ina, na kung wala siya wala ka riyan. Maraming taon kinasangkapan ng Panginoong Diyos sa pag-aaruga sa iyo. Please, huwag mo ng pakinggan sila; ang iyong asawa, at ang sanggunian.

  Kausapin mo ng masinsinan punong puno ng pagmamahal ang iyong ina, ang iyong mga kapatid. Please, pakibalik mo sila sa talaan. Pagkatapos simulan mo na ang paglilinis sa Iglesia. Itiwalag mo na ang may mga kinalaman sa katiwalian. Alam kong kilala mo sila…babalik uli sa dati ang kapayapaan at kalinisan sa Iglesia. Hindi na kami mahihirapan magpaliwanag sa tao.

  Like

  1. Hindi nya pwedeng kausapin ang kanyang ina maging ang mga kapatid nya sa laman na natiwalag na.. pagkat ayun sa pagkabasa sa mga natiwalag. ni hindi pwedeng kausapin ni kumustahin at bigyan ng pangpalakas ng loob.. Ang kautusan ay kautusan at hindi pwedeng labagin, kahit pa ang namamahala sa Iglesia.. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanilang pamilya at mag aantay nalang ako na lalabas din ang katotohanan. Ang Dios ay hindi nagpapabaya, pagkat kung kailan inuusig ang kanyang bayan, ang Dios ay lagi nya kaming sasamahan. lalong tumitibay at lumalakas ang pananampalataya, pagkat lagi syang nagpaparamdam sa kanyang mga hirang.. kung ang bayan ay inuusig, dadalangin sila sa Ama sila’y tutulungan. Bayang hindi pinabayaan.. Pangako ng Ama di mababali kailanman. Ang Bayan nya ay hindi manghihina, Lalo pa itong lalakas.. Ako’y sumasampalataya, na ang Pamamahala sa bawat disisyon na kanyang ginagawa, ay may kalakip na pag gabay ng Dios sa kanyang mga Gawa. Kung ikaw ay laging sumasamba sa pagsamba, narinig mo ang mga aral ng Dios na may patnubay ng AMA. Huwag na nating antayin pang Magalit Ang Dios sa atin bago tayo magsisi sa mga kasalanang nagawa natin..

   Like

  2. Ka Elias, sa akin pong destino, may isang kapatid na babae, mga mahigit 20 anyos pa lamang ang edad tatlong buwan pa lamang na nababaustismuhan, na nanaginip at ang kaniyang napanaginipan ay: Nakita niya na ang isang kapatid na babae (diakonesa sa tunay na buhay) ay nasa kumunoy at nagpipilit na makaahon pero hindi niya ito magawa. Sa tabi ng kumunoy ay naroon naman ang isang kapatid na babae rin (maytungkulin sa Pananalapi at “boss” nila pareho sa tunay na buhay) na gustong iligtas siya pero hindi niya ito magawa dahil siya ay napupuluputan sa leeg at katawan ng napakaraming ahas. Sa kaniyang panaginip gusto rin niya sanang iligtas ang nasa kumunoy pero wala rin siyang magawa. Pagkatapos, biglang nabago ang senaryo, nasa isang lugar na sila na parang isang mall, pero ganoon pa rin ang situwasyon, napupuluputan pa rin ang Ingat-Yaman ng maraming ahas-Yaman at napapaligiran pa rin sila ng mga ito. Pagkatapos nakita niya ang isang eroplano na bumababa na naksisilaw sa liwanag. Nang makababa na, ang eroplano ay biglang naging isang anghel na nakasisilaw ang liwanag na sumisinag sa kaniyang noo pero sa kaniyang dibdib ay maliwanag ang katagang “ERANO.” Kasabay nito biglang nangawala ang mga ahas. Dito po naputol ang panaginip.

   Ang nakakataka po dito ang nanaginip ay bagong-bago sa Iglesia, hindi kilala ang kapatid na Erano at kung narinig man ang kaniyang pangalan sa pagsamba ay isa o dalawang beses lamag seguro at ni walang idea kung paano ito baybayin. Natitiyak ko namang hindi siya nakakabasa ng Pasugo. Pero sa kaniyang panaginip ay maliwanag na maliwanag na nabasa niyang nakasulat sa dibdib ng anghel ang pangalan ng kapatid na Erano.

   May kahulugan po kaya ang kaniyang napanaginipan?

   Like

   1. Karagdagan sa panaginip: Ang kapatid na nasa kumunoy ay Auditor ng Pananalapi sa tunay na buhay. Samantalang napupuluputan ng mga ahas ang ang kapatid na babae na nasa tabi ng kumunoy (Ingat-Yaman sa tunay na buhay) na dinidilaan pa ang kaniyang mukha, may mga tao na nagdaraan na ang iba ay pinagtatawanan sila at ang iba naman ay nangag-iiyakan. Ang eroplano na nakita ng nanaginip ay totoong nakasisilaw ang kaniyang liwanag at nang lumapag ay biglang naging isaang anghel. Pilit niyang tinitingnan ang mukha pero hindi niya ito matitigan dahil may isang seal sa kaniyang noon na sobrang nakasisilaw ang liwanag. Subalit nakita niyang malinaw na nakasulat sa dibdib nito ang pangalang “ERANO.” Ibinuka ng anghel ang kaniyang mga pakpak, niyakap ang Ingat-Yaman at biglang naglayasan ang mga ahas.

    Aang kapatid na nanaginip, bukod sa tatlong buwan pa lamang na nababautismuhan, ay hindi nakakabasa ng Pasugo, diario, ni internet dahil mahirap lamang ang buhay.

    Like

 2. Please Ka Eduardo may panahon pa, huwag kung sinu-sino ang pinakikikinggan mo. Sila na kasama mo ng napakahabang panahon ang pahalagahan mo. Kausapin mo sila, ang pinakamamahal mong ina, na kung wala siya wala ka riyan. Maraming taon kinasangkapan ng Panginoong Diyos sa pag-aaruga sa iyo. Please, huwag mo ng pakinggan sila; ang iyong asawa, at ang sanggunian.

  Kausapin mo ng masinsinan punong puno ng pagmamahal ang iyong ina, ang iyong mga kapatid. Please, pakibalik mo sila sa talaan. Pagkatapos simulan mo na ang paglilinis sa Iglesia. Itiwalag mo na ang may mga kinalaman sa katiwalian. Alam kong kilala mo sila…babalik uli sa dati ang kapayapaan at kalinisan sa Iglesia. Hindi na kami mahihirapan magpaliwanag sa tao.

  Like

 3. Ka Elias, bago po ang panaginip kong iyan ay napanaginipan ko rin pala na si Ka Angel ay nalaman kong siya ang papalit sa Pamamahala. Bigla po ay nandun daw sila sa bahay namin at nandun sa kwarto, nasa sala daw ako at sabik na sabik sa paglabas niya. Sabi daw ng mga kasama ko hayan na palabas na si ka Angel tapos daw po ay inip na inip ako sa pag aantay di pa raw siya lumabas. Bigla nalang pong naputol panaginip ko nun.

  Like

Leave a Reply to Blas Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s