PANAGINIP #0007 PINASUSUNOD ANG LAHAT … YUMUKO AT LUMUHOD SA KANYA?

2 thoughts on “PANAGINIP #0007 PINASUSUNOD ANG LAHAT … YUMUKO AT LUMUHOD SA KANYA?”

  1. ISAIAS 1: 26 Bibigyan kita uli ng mga tagapamahalang tulad noong una, at ng mga tagapayo gaya noong simula, pagkatapos ay tatawagin kang Lunsod ng Katuwiran, ang Lunsod na Matapat.”

    Sino po kaya ito?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s