PANAGINIP #00013 KAPATID NA EDUARDO V. MANALO IWAS AT ILAG KAY KAPATID NA ANGEL … BAKIT KAYA?

4 thoughts on “PANAGINIP #00013 KAPATID NA EDUARDO V. MANALO IWAS AT ILAG KAY KAPATID NA ANGEL … BAKIT KAYA?”

 1. Maraming salamat po Kapatid na Elias sa pagbibigay pansin at pakahulugan sa aking panaginip. Sadyang nakapagbibigay po ng inspirasyon ang inyong mga pagpapaliwanag, lalo na nga sa panahon ng matinding pagsubok na dinaraanan ng Iglesia sa kasalukuyan. Patuloy nawa kayong basbasan ng Dakilang Ama at ng Panginoong Jesus, lakip ang patnubay ng Banal na Espiritu, upang patuloy na maipahayag pa ang kalooban ng Panginoong Diyos, sa ikatitibay po ng mga Kaniyang mga hinirang.

  Ka Raphael

  Like

  1. Ibig sabihin po pala malapit na ang pagbagsak sa bangin ng tren ng sanggunian? Sabik na po kaming maramdaman ang Banal na Espiritu sa Pagsamba.

   Kapatid na Aiza,

   Hindi natin ibig na mangyari sa kanila ang ayon sa ipinahayag sa panaginip ng Kapatid na Raphael ngunit ang nakatakda ay nakatakdang maganap. Sabi nga ng Panginoong Diyos “AKO AY GAGAWA SINONG PIPIGIL!”

   Like

   1. Salamat po, Ka Elias. Sana lalo kayong patnubayan ng Ama para lalo pang maiparating sa amin ang mga bagay na makakapagpabukas pa ng aming isipan. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s