AKO’Y IGLESIA NI CRISTO … AWIT NG ATING KAHALALAN … SABAY-SABAY NA AAWITIN SA BUONG MUNDO, ORAS SA PILIPINAS AUGUST 31, 2015, 3:00 PM

5 thoughts on “AKO’Y IGLESIA NI CRISTO … AWIT NG ATING KAHALALAN … SABAY-SABAY NA AAWITIN SA BUONG MUNDO, ORAS SA PILIPINAS AUGUST 31, 2015, 3:00 PM”

 1. Habang ako ay napapalibutan ng mga muslim, aking binuksan ang blog na to para basahin… Hindi ko napigilan tumulo ang luha ko … hindi ko nara-ramdaman na ako ay nag-iisa habang binabasa ko ang blog mo Ka Elias..

  ******* “Kapatid kong mahal! Ang iyong tapang na gawin ang kinatatakutan ng iba ay kahanga-hangang tunay! Huwag kang malumbay! Naipanalangin kita sa Panginoong Diyos nating mahal, Panginoong Jesus ikaw ay handang ipamagitan, upang sayo lagi Silang aagapay! Niyayakap ka ng Kanilang Kapangyarihan para ipadama sayo, anak ko hindi ka nag-iisa! Kanila kang laging sasamahan.” *******

  Like

 2. Ako’y lumuluha, naghihirap ang aking kalooban, ngunit wala akong
  magawa!

  ******* ” Kapatid na Leah, minsan pa, niyayaya kitang tumanaw sa langit, ang Panginoong Diyos sayo ay nakatunghay, pati Panginoong Jesu-Cristo naka-antabay. Gusto mo bang abutin ka ng Kanilang Kapangyarihan? Aaliwin ka nila para gumaan ang pagdadala mo ng buhay.” *******

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s