PATOTOO # 001 : NG MABUTING MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO AT NG IPABATID NIYA AT INILAKIP DITO ANG SULAT NIYA NOON KAY KAPATID NA ANTONIO EBANGELISTA PATUNGKOL KAY ELIAS ARKANGHEL NA KANYANG KINIKILALA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s