PATOTOO #003 KAY KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL NA NAGTATAGLAY NG BANAL NA ESPIRITU … HINDI GAYA NG KILALA NIYANG SI MARTIN EVANGELISTA NA NA-INTERVIEW SA ABS-CBN AY WALA…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s