PATOTOO #0010 NASAKSIHAN KO PO … BAGO MAG-ALAS DOSE NG TANGHALI NAPAKALIWANAG NG SIKAT NG ARAW … DUMAGUNDONG ANG NAPAKALAKAS NA ISANG KULOG PAGKATAPOS KUMIDLAT … NAGDILIM ANG LANGIT .. DUMATING ANG TAKDANG ORAS … BUMUHOS ANG ULAN

3 thoughts on “PATOTOO #0010 NASAKSIHAN KO PO … BAGO MAG-ALAS DOSE NG TANGHALI NAPAKALIWANAG NG SIKAT NG ARAW … DUMAGUNDONG ANG NAPAKALAKAS NA ISANG KULOG PAGKATAPOS KUMIDLAT … NAGDILIM ANG LANGIT .. DUMATING ANG TAKDANG ORAS … BUMUHOS ANG ULAN”

  1. Ka Elias ,
   Sa muling pagbasa ko po nitong hanay nyo ukol sa pagtitiwalag ng Banal na Espiritu, muli po akong nakaramdam ng pagkalungkot sapagkat naalala ko po ang araw na yun, nakakapangilabot, sapagkat ng masaksihan ko po ang mga bagay na aking nakita, nasabi ko po sa aking sarili na dumating na ang takdang araw, araw na ipaparamdam ng ating Panginoong Diyos ang hinanakit,poot at pagbibigay ng babala sa mga nangyayari po sa Banal nating Iglesia, sapagkat ni kahit po ako ay di ko nais isipin na makagawa ng isang bagay na ikapopoot ng ating Amang Banal. Subalit ngayun po, na kung sino pa ang mga higit na dapat matakot at hindi dapat makagawa ng mga bagay naikagagalit ng ating Ama ay sila pa po ang nanguna sa paggawa ng ikagagalit ng ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot po pero sa kabila po ng lahat ng ito nagpapasalamat po ako sa ating Ama, sa pagsusugo po sa inyo upang magkaroon po kami ng lakas at huwag makabitiw sa pananampalatayang niyakap namin at aming mamahalin habang kami po ay nabubuhay. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa ating Ama sapagkat ibinigay po niya kayo sa amin upang kami po ay magabayan sa aming paglilingkod.
   Marami salamat po sa iyo kapatid na Elias Arkanghel…

   Like

  2. Ka Elias ,
   Sa muling pagbasa ko po nitong hanay nyo ukol sa pagtitiwalag ng Banal na Espiritu, muli po akong nakaramdam ng pagkalungkot sapagkat naalala ko po ang araw na yun, nakakapangilabot, sapagkat ng masaksihan ko po ang mga bagay na aking nakita, nasabi ko po sa aking sarili na dumating na ang takdang araw, araw na ipaparamdam ng ating Panginoong Diyos ang hinanakit,poot at pagbibigay ng babala sa mga nangyayari po sa Banal nating Iglesia, sapagkat ni kahit po ako ay di ko nais isipin na makagawa ng isang bagay na ikapopoot ng ating Amang Banal. Subalit ngayun po, na kung sino pa ang mga higit na dapat matakot at hindi dapat makagawa ng mga bagay naikagagalit ng ating Ama ay sila pa po ang nanguna sa paggawa ng ikagagalit ng ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot po pero sa kabila po ng lahat ng ito nagpapasalamat po ako sa ating Ama, sa pagsusugo po sa inyo upang magkaroon po kami ng lakas at huwag makabitiw sa pananampalatayang niyakap namin at aming mamahalin habang kami po ay nabubuhay. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa ating Ama sapagkat ibinigay po niya kayo sa amin upang kami po ay magabayan sa aming paglilingkod.
   Marami salamat po sa iyo kapatid na Elias Arkanghel…

   Like

Leave a Reply to Iglesia ni Cristo Never Keep Silent Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s