KUNG BAKIT SA AUGUST 31, 2015, 3:00 NG HAPON SA PILIPINAS, SABAY-SABAY NA AAWITIN SA BUONG MUNDO ANG ATING KAHALALAN … (2) BAHAGI LANG NG PAGGUNITA SA KAMATAYAN NG KAPATID NA ERANO G. MANALO … NGUNIT …

One thought on “KUNG BAKIT SA AUGUST 31, 2015, 3:00 NG HAPON SA PILIPINAS, SABAY-SABAY NA AAWITIN SA BUONG MUNDO ANG ATING KAHALALAN … (2) BAHAGI LANG NG PAGGUNITA SA KAMATAYAN NG KAPATID NA ERANO G. MANALO … NGUNIT …”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s