SA BANAL NA KASULATAN … KATUPARAN NG ISANG TAKAS SA KATAUHAN NG KAPATID NA ISAIAS SAMSON, JR. … MAGBABALITA NG TOTOONG KAGANAPAN ..

6 thoughts on “SA BANAL NA KASULATAN … KATUPARAN NG ISANG TAKAS SA KATAUHAN NG KAPATID NA ISAIAS SAMSON, JR. … MAGBABALITA NG TOTOONG KAGANAPAN ..”

 1. Salamat po sa paalala,sumasamba parin po ako kahit na ganito ang nangyayari sa INC na kinamulatan ko,at maghahandog o abuloy parin po ako ayon sa pasya ng isip at puso ko.

  Like

 2. Kapatid na Elias,

  Mahal na kapatid,

  Ako po ay isang kapatid dito sa ibayung dagat, at nahaharap na muli kakausapin ng distinado namin…..at irereport na daw ako sa Distrito sa dahilang ako ay patuloy na nagsi-share sa mga nagpo-post sa akng tunay na FB….. at ito pupunta na po at sa Kapilya para sumamba at tutupad sa aking tungkulin…. at harapin sila sa naging aksiyon ko sa kalagayan ng Banal Na Iglesia… Nawa tulungan ako ng ating Diyos at Panginoong Jesu-Cristo sa kalagayan kung ito gaya po ng payo po niyo sisikapin ko po na maging maamong parang kalapati sa harap nila po peru alam ng Panginoong Diyos ang laman ng puso ko. Maraming salamat po…

  Like

 3. Patnubayan mo nawa ako Ama ng Banal mong Espiritu sa mga pahayag kong ito. Mga Mahal naming mga Ministro bakit kayo nalilito??? Kayo pa ba’y sa Diyos o kasangkapan na ng Diablo. Nagsasabing magRally tayo sa harapan ng hukuman ng tao at pinaniniwala na ito’y di tulad ng karaniwang pagtitipong ginagawa ng mga tao. Di nyo ba alintana na kami’y tao, na halos agawin sa aming mga bibig ang mga biyayang inihahandog upang maging tulong nyo. Bakit kailangan nyong matakot? Di ba ang Diyos ay sumasainyo. Sa Hukuman ng Tao kayo’y nababagabag at nababalisa ngunit sa hukuman at hatol ng Diyos kayo’y di natatakot. https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com/2015/08/27/hatol-na-ng-panginoong-diyos-ang-umiiral-pauudyok-ba-kayo-sa-mga-tiwaling-sanggunian-tanong-sino-ngayon-mga-kapatid-kong-ministro-ang-inyong-papanigan/

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s