PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL … NAKABABAHALA KUNG BABALIWAIN ANG PINAKABABALA NG PANGINOONG DIYOS NATIN..

3 thoughts on “PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL … NAKABABAHALA KUNG BABALIWAIN ANG PINAKABABALA NG PANGINOONG DIYOS NATIN..”

  1. Sa palagi kong pagbabasa ng mga inihanay ng ka. ELIAS ay lalong lumalakas ang aking pananampalataya at pag-asa sa kaligtasan dahil muling maisasaayos ang BANAL na IGLESIA NI CRISTO na nalugmok sa kahihiyan dahil sa kagagawan ng mga namamahala. TOTOONG nawala ang BANAL na tuntunin at napalitan ng MABAGSIK na tuntunin na syang pumapatay sa mga kapatid natin na nanghahawak sa mga ARAL at UTOS ng ating panginoong DIOS at panginoong Jesu-cristo. Kaya po ang hihilingin ko lagi sa PANGINOONG DIOS AY MAGPATULOY ANG GAWAING ITO NA NAKAUGNAY SA SUGO NG DIOS SA HULING ARAW NA ITO’Y BATBAT NG HULA NG BANAL NA KASULATAN..! PAGPALAIN PO KAYO LAGI NG ATING PANGINOONG DIOS KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL ALANG ALANG PO SA KALOOBAN NG ATING PANGINOONG DIOS….!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s