PAUNANG PAHAYAG NI KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL NAGPATOTOO NA KAY KAPATID NA LOWELL MINORCA (REBLOG) DEPARTMENT OF JUSTICE NAGLABAS NG MANDATO NA SIYASATIN ANG REKLAMONG ABDAKSYON SA MGA MINISTRONG NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN. ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s