KAPAG MABUTI AT KABANALAN ANG INYONG ITINANIM … PAGPAPALA AT KALIGTASAN TIYAK ANG INYONG AANIHIN. – ELIAS ARKANGHEL

3 thoughts on “KAPAG MABUTI AT KABANALAN ANG INYONG ITINANIM … PAGPAPALA AT KALIGTASAN TIYAK ANG INYONG AANIHIN. – ELIAS ARKANGHEL”

 1. Magandang hapon po kapatid…ako po ay lubos na nagagalak at binago ang aking puso mula ng tunay kong naunawaan ang nilalaman ng inyong blog… dahil po dito nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesu-Cristo sa napakalaking biyayang aking natamo.. halos matagal na panahon hindi ko po naramdaman ang napakalakas na kapangyarihan dala ng Espiritu ng Diyos salamat po natupad ang pangako…dahil dito humihiling po ako ng isang panalangin na kung maari ay tumagos sa buo po naming angkan ang biyayang dulot ng muling pagsusugo sa huling Elias…salamat po

  ————————————————————————————————–

  Nov 30th, 10:53pm
  Magandang gabi sayo kapatid na Van Garcia… ako man ay nagagalak na sabihin sayo ang taos puso kong pasasalamat sapagkat hindi ang kapatid mo lang ang nabibigyang lugod mo sapagkat higit ang ating Panginoong Diyos at ang ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo na nakababasa ng tunay mong damdamin at pagpapahalaga sa nilalaman ng mga pahayag sa blog ng IGLESIA NI CRISTO …HINIRANG.

  Hiling ko sa AMANG BANAL ang magandang kapalaran mo at ng mga mahal mo sa buhay, kasama ng buong angkan mo ay magkapalad na makasama sa tagumpay na ipagkakaloob ng Dakilang Ama sa muling panunumbalik sa kaningningan at kaluwalhatian ng Banal na Iglesia ni Cristo sa dati nitong kalalagayan.

  “AMANG BANAL naglalambing po ako Sayo mahal kong AMANG BANAL gustung-gusto ka Niyang maramdaman, na siya ay tinatabihan na ng Iyo pong malakas na Kapangyarihan. Salamat po hindi mo lang tinabihan ang mahal kong kapatid kundi niyakap mo pa ang kanyang buong pagkatao na tanda ng Iyo pong Dakilang pagmamahal sa kanya. Maraming salamat po! ” – Elias Arkanghel

  Like

Leave a Reply to Van garcia Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s