ANG IKATLONG ELIAS NA DAPAT MAUNAWAAN NG LAHAT … MULA SA LETRA POR LETRANG PAHAYAG NG KAGALANG-GALANG NA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO ANG KAPATID NA ERANO G. MANALO … (REPOST)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s