TANONG NG ISANG INC DEFENDERS PATUNGKOL SA PAGGAMIT NG DAKILA SA PANGINOONG DIYOS PINATIGIL NOON GAMITIN NG MGA MAYTUNGKULIN SA MGA PANANALANGIN. NGAYON IBINIBILIN IBALIK HANDA KA BANG SUMUNOD?

5 thoughts on “TANONG NG ISANG INC DEFENDERS PATUNGKOL SA PAGGAMIT NG DAKILA SA PANGINOONG DIYOS PINATIGIL NOON GAMITIN NG MGA MAYTUNGKULIN SA MGA PANANALANGIN. NGAYON IBINIBILIN IBALIK HANDA KA BANG SUMUNOD?”

 1. Maraming salamat po Ka Elias Arkanghel sa patuloy ninyong pagtuturo ng nararapat , at ang naaayon lamang po sa nakasulat sa biblia na saligan ng mga tunay na naglilingkod sa ating Dakilang Panginoong Diyos at Panginoong Jesu-Cristo. I have never experienced this kind of peace in my life before. Sa mga angel na nakapaligid, na nagpapalakas sa isa’t-isa , malaking biyaya galing sa Panginoong Diyos. Thank you so much po Ka Elias, am so grateful for your love and compassion.

  Liked by 1 person

 2. Natututo rin po ako ng mga tamang katawagan ngayon para sa ating Panginoong Dios at Panginoong HesuCristo. NapakaDakila po ng Ama dahil namulat po tayo sa Katotohanang ipinararating sa atin sa huling panahon. 🙂

  Liked by 1 person

 3. Maraming maraming salamat po kapatid na Elias Arkanghel tunay na napakabuti ng Dakilang Panginoong Diyos naging bahagi po ito ng gawain upang isaayos muli ang kabuuan ng Iglesia Ni Cristo ito ay isang katunayan muling ibinabalik ang isang bahagi na inalis at nawala sa banal na lungsod, ang pagiging MASINOP, na ngayon ay muli nating naranasan sa kanyang napagtiwalaan. Muli po kapatid na Elias marami pong salamat..

  Liked by 1 person

  1. Salamat po ng marami kapatid na ELIAS, tunay nga po na ako ay sumasampalataya na ikaw ang pinahiran ng ATING DAKILANG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT.

   “Purihin nawa ang napakabanal mong PANGALAN AMA.”

   Ako po sa ngayon ay nakakita at nakadama muli ng kapanatagan ng aking kaluluwa sapagkat merong itinalaga ang DAKILANG AMA na gagabay sa mga lingkod nyang lalake at babae sa mga huling araw, sa mga pulo ng dagat. Ang kapurihan nawa ay mapasa ating DIYOS magpakailan man. HALLE-LU-YAH.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s