2016 TAON NG PAGSUNOD …, TAON NG TAGUMPAY…, TAON NG PAGPAPALA…

15 thoughts on “2016 TAON NG PAGSUNOD …, TAON NG TAGUMPAY…, TAON NG PAGPAPALA…”

 1. Kapatid na Elias, ako po ay bumabati sa inyo ng maligayang bagong taon at nagpapasalamat din po sa inyo ng marami sa mga mahahalagang mensahe nyo sa amin mula sa ating Panginoong Dios at Panginoong Jesus.

  Naway sa panibagong taon na ito ay hindi po kayo magsasawa ng pagpaparating sa amin ng mga mensaheng totoong nakapagbibigay ng insperasyon upang magkaroon kami ng lakas sa aming paninindigan sa panig po ng katwiran ng Panginoong Dios na nasa langit.

  Sa panig namin na itiniwalag ng kasalukuyang pamamahala dahil nga po sa hindi kami umayon sa hindi na makatwirang ipinatutupad sa Iglesia, mas nangangailangan po kaming lagi ng mga mensaheng Espiritual na gaya ng mga ipinararating nyo sa amin.

  Hanggang dito na lamang po muna , muli ay ipinararating ko po sa inyo ang aking taos na pusong pagbati.

  Ang inyo pong kapatid Kay Cristo Jesus

  Felix Villocino

  Liked by 1 person

  1. Maraming salamat kapatid na Felix Villocino sa panig ninyo hindi ako magwawaglit ng pagmamahal. Sapagkat ang DAKILANG AMANG BANAL ang higit na nakakakilala sa inyo. Ang alam ko mahal ka ng AMANG BANAL sapagkat binigyan ka NIYA ng pagkakataong makabahagi na makabasa ng mga pahayag sa Iglesia Ni Cristo… Hinirang Blog para hindi ka malayo at mawalay sa pagkalinga NIYA. Nangangahulugan lamang na ikaw man at ang mga katulad mong inalis man nila sa prosesong ginusto lamang nila ngunit hindi Kalooban ng Panginoong Diyos ay higit na mas mapalad sa kanila na sa inyo ay nag-alis, sapagkat dinagdagan lamang ang inyong kaalaman sa mga Katotohanan naibahagi sa inyo mula ng kayo ay maaralan at mabautismuhan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Hangad din natin ang mga katulad nila ay makabalikwas at makasama natin sa Iginagayak na Iglesia Ni Cristo sa kaligtasan. Maligayang mapagpalang taon sayo at sa buo mong sambahayan at mga mahal sa buhay. Nagmamahal kapatid na Elias Arkanghel

   Liked by 1 person

 2. Mahal po naming Ka Elias,
  Muli po akong bumabalik para magpasalamat sa liham ng pagmamahal at pagpapalakas bilang tugon mo po sa mga liham namin sa iyo. Nakakataba po ng puso at napakahalaga po na malamang kahit mga aba lamang po kami ay binibigyan mo po kami ng pansin at halaga. Salamat po ng napakarami. Sa pagbabasa pa lang po ng mga katugunan mo sa amin ay ramdam na ramdam po ang pagmamahal at pagmamalasakit mong patuloy. Naiintindihan po namin kung hindi mo po kami matugunan kaagad dahil sa dumarami na nga po kami na nangangailangan ng oras mo po at napakarami mo pong gampanin na ipinagkaloob at itiniwala ng Ama at ng Panginoong Jesus sa balikat mo po. Hindi po biro ang gampaning ito. May nararamdaman na naman po akong awa sa puso ko para sa iyo kasi hindi ko po alam kung papaano po ako makakatulong. Pasensiya ka na po at ganito po sivuro talaga pagkalikha sa akin ng Ama. Sabihan mo po ako kung ano po maitutulong ko.

  Nakakatuwa pong malaman na dumarami na po kami kasi nakakalungkot po kung kakaunti lang po ang makakasama sa laang bayang banal ng Ama. Pero magkaganoon man po ang kalooban pa rin po ng Ama ang masunod. Paggalang po at pagsunod ang atin pong dapat na gawin. Iyan po ang natutunan ko sa mga nauna ng lingkod ng Ama at yan po palagi laging nais ng Ama at ng Panginoong Jesus ang palaging gumalang at mababa ang loob at lagi masunurin sa pagsunod.

  Ka Elias, salamat po ng napakarami. Hindi po ako magsasawang magpasalamat lalo na sa Ama, sa ating Panginoong Jesus at sa inyong lahat na matutuwid na lingkod ng Ama na kinakasangkapan para kami maihanda at madalang sakdal sa piling ng Panginoong Jesus sa Kaniyang ikalawang pagparito at makapanahan sa piling Ama nating Banal. Pagpalain, ingatan, protektahan ka po lalo ng Ama at ng ating Panginoong Jesus kasama pong mga mahal mo po sa buhay at patuloy ka pong pagkalooban ng mga karunungang nagmumula sa Ama para sa pangunguna po sa amin.

  Hanggang dito na lamang po muna uli at napahaba na naman po mga salitang mula sa puso ko dahil sa kaligayahang taglay at naramdaman dahil sa totoo mo pong pagmamahal at patuloy na malasakit kahit siguro po nakakaramdam ka na rin po ng pagkapagod ngunit dahil sa pagsunod ay nagpapanibago ka po ng lakas. Ka Elias, mahal ka din po namin at pamilya mo. Hindi man po tayo magkakakilalang personal. Kayo po, mga naiwang pamilya ng mahal nating Ka Erdy, mga defenders ng katwiran ng Ama at ng ating Panginoong Jesus, lahat ng mga kapatid sa kabuuan kahit saang sulok man po ng daigdig, kapatid na Eduardo V. Manalo at mga kinakatulong niya ay palaging kasama sa mga paglapit at pagdalangin namin sa Ama at sa ating Panginoong Jesus. Sana magbago pa po sila at sana ay maging payapa na po at mabalik na po sa kabanalan, kalinisan, matuwid, maningning ang ating paglilingkod sa Ama at sa ating Panginoong Jesus. Kaysarap po sa pakiramdam lalo na at nagmamahalan at nagkakaisa ang bawat isa.

  Salamat pong muli Ka Elias. Sana po hindi ka po magsasawa sa amin.

  Gumagalang at nagmamahal mo pong abang kapatid,
  Ka Sunshine

  Like

  1. Mahal na mahal ko kayong lahat kapatid na Shine sapagkat diwa ng kapatid na Erano G. Manalo ang tinataglay natin ngayon. Hindi man ako kabilang sa kanyang angkan, pangkaraniwang kapatid niyo lamang na mula rin sa kawalan ngunit sumagana ako sa inyong ibinabalik na pagmamahal.

   Ang damdamin ng Panginoong Jesu-Cristo ang lumapat sa puso ng kapatid mo at ang Dakilang Pag-ibig ng DAKILANG AMANG BANAL ang bumalot sa ating pagkatao. Ito ang ipaglilingkod at ibinibigay ko sa inyong lahat na dinadalangin ko sa AMANG BANAL na huwag akong magkulang, buhay man nakatakdang ibigay masunod lamang Kanyang Banal na Kalooban sa lalo pang ikahahayag ng ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo sa Kadakilaan ng Kanyang pagmamahal sa Iglesia ni Cristo para sa Ganap na Kaluwalhatian ng ating DAKILANG AMANG MAHAL. – Elias Arkanghel

   Liked by 1 person

 3. Mahal naming kapatid na Elias Arkanghel … ako po ay bumabati ng maligaya at masaganang bagong taon po sa iyo at sa iyong sambahayan … ako po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy at walang sawa na pag-gabay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga pagpapayo at babala.

  At maraming salamat din po sa mga iba pa na kapatid na binigyan ng gabay para sa gampanin para kami po ay lubos na magabayan sa mga pangyayari sa Banal na IGLESIA NI CRISTO. Kami po ay patuloy na nag-aabang sa iyong mga sasabihin at lubos na pasasakop sa Panginoong Diyos at Panginoong Jesu-Cristo. Muli maraming maraming salamat po mahal na kapatid.

  Liked by 2 people

  1. Kapatid na Ferdinand maraming salamat din sayong pagkilala sa Banal na Gawaing ito. Iparating mo sa iyong mga mahal sa buhay ang aking pagbati sayo at sa kanilang lahat ng maligaya at mapagpalang taon. Sasamahan kayo ng DAKILANG AMANG BANAL at ng ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo sa patnubay ng Banal na Espiritu patuloy ninyong pamumuhay at bibigyan kayo ng kaunawaan upang lalo pa ninyong ganap na maunawaan ang Kanyang Lihim na Panukala na maghahatid sa inyo sa kaligtasan. Muli maraming salamat!

   Liked by 1 person

   1. Magandang umaga po mahal na kapatid na Elias Taos puso po akong bumabati sa inyo ng Maligayang Bagong Taon nawa ay patuloy kayong gabayan ng ating Dakilang Ama upang maging kasangkapan sa pag sa sa ayos ng lahat ng bagay sa mahal nating Iglesia at pagpapatibay ng aming pananampalataya. Umaasa po ako na balang araw ay makakaharap ko kayo ng personal at makaka usap. Hanggang sa muli po.

    Ka Rosa

    Like

 4. Pinakamamahal naming kapatid na Elias,

  Pabayaan po ninyo na ako ang magkapalad na unang babati sa inyo sa pamamagitan ng inyong Blog ng Masaganang Bagong Taon, ang taon ng pananagumpay ng katuwiran na mula sa ating Mahal na Panginoong Diyos at ng ating Mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanilang pagkasangkapan sa inyo para matupad kung ano po ang Kanilang lihim na panukala.

  Pabayaan din po ninyo na sa pamamagitan din nito ay aming maipaabot ang maalab na pagbati sa sa inyong sambahayan, sa pinakamamahal nating Mommy Tenny at sa LAHAT ng kanilang mga anak.

  Salamat po sa paggunita ninyo at pagbati ng pagmamahal sa aming lahat na sambahayan.

  Nagmamahal,

  Martin

  Liked by 2 people

  1. Tunay na maligaya tayo sa taon 2016 kapatid na Martin at ang iyong mga mahal sa buhay, sapagkat sa awa at tulong NASUNOD natin ang Kanilang Kalooban ayon sa ipinag-uutos sa atin. NagTAGUMPAY ang DAKILANG AMANG BANAL at ang ating Panginoong Jesu-Cristo sa mga Katotohanang Kanilang ipinagmalasakit sa atin sa patnubay at patuloy na paggabay ng Kanilang Banal na Espiritu. Kaya PAGPAPALA naman ang darating na parang alon ng dagat sunud-sunod na sasampa sa tahanan mo, sa tahanan ng mga mahal nating mgakapatid, at sa lahat na matapat na HINIRANG ng ating Panginoong Diyos at ng ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo.
   – Elias Arkanghel

   Liked by 2 people

   1. Magandang gabi po Ka Elias Arkanghel,

    Mawalang galang na po.

    Kami po kasama ng aking sambahayan ay buong pusong bumabati sa inyo kasama din po sa inyong sambahayan ng maligayang bagong taon. Ang panalangin po namin ay patuloy pa po kayong pagkalooban ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesu-Cristo ng karunungan upang kami po ay patuloy na mabigyan ng pag-asa at tagumpay sa aming pakikipaglaban na maipagtagumpay ang aming pananampalataya.

    Salamat po ng marami sa walang sawa po ninyo pagsulat sa blog dahil po dito marami na din po ang naaakay upang makapanumbalik sa tunay na paglilingkod.

    Mahal po namin kayo.

    Maraming salamat po,

    Kapatid na Maria Centenero

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s