“HANGGANG KAILAN PA NINYO AKO PANINIWALAAN? HANGGANG NGAYON MAY PAG-AALINLANGAN PA RIN KAYO SA AKIN. KAILAN KAYO MATUTUTO?” HINDI SI ELIAS ARKANGHEL ANG MAY PAHAYAG NITO ANG PANGINOONG JESU-CRISTO ANG ANAK NG TAO ANG TINUTUKOY NA NGAYON AY INIHAHAYAG NG BANAL NA ESPIRITU! (UNANG BAHAGI)