IBAT-IBANG ANYO NG KARUNUNGAN NG PANGINOONG DIYOS SA PAGIGING KATIWALA SA HIWAGA AT KAGANAPAN NG PANAHON KANINO IPINAGKALOOB NG PANGINOONG DIYOS …

5 thoughts on “IBAT-IBANG ANYO NG KARUNUNGAN NG PANGINOONG DIYOS SA PAGIGING KATIWALA SA HIWAGA AT KAGANAPAN NG PANAHON KANINO IPINAGKALOOB NG PANGINOONG DIYOS …”

  1. Nadama ko po ang Banal na espiritu. Salamat po sa Panginoong Dios at Lagi Nyang sinasagot ang mga panalangin ko sa Pamamagitan ng Panginoong Jesus. NADARAMA ko ang Espiritu Santo maging sa pagbabasa ko sa Blog na ito.
    At salamat din po saATING Panginoong Dios sa natatanging kaloob na ibinigay Nya sa akin.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s