REPOST: HINDI NASUNOD NA BILIN NG KAGALANG-GALANG AT MABUTING TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NA KAPATID NA ERANO G. MANALO NA PAGBOTOHAN NG KONSILYO NG IGLESIA NI CRISTO ANG SA KANYA NA HAHALING LIDER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s