ISAIAS 41 SA NAKARAAN … ISAIAS 42 SA KASALUKUYAN … MAHALAGA ANG PAGSUSUGONG KINIKILALA NG NAGSUGO. (Ikalawang Bahagi)

8 thoughts on “ISAIAS 41 SA NAKARAAN … ISAIAS 42 SA KASALUKUYAN … MAHALAGA ANG PAGSUSUGONG KINIKILALA NG NAGSUGO. (Ikalawang Bahagi)”

 1. Ka. Elias ako po ay isang kapatid na nagpapasimulang bumabasa sa mga Blogs po nyo…. sumasampalataya po ako sa lahat ng sinasabi nyo mula sa PANGINOONG DIOS at PANGINOONG JESUCRISTO. Meron lamang po akong isang katanungan na kung bakit sa internet kayo nagtuturo sa mga kapatid….. kung sa internet po kayo nagsimulang mangaral ayon sa BANAL NA KASULATAN paano ang pagpapaliwanag ukol dito sa inyong pagdating na isusugong muli ng PANGINOONG DIOS si ELIAS…?
  Magandang umaga po sa inyo. Ako’y kagagaling ng pagsamba at ang pinauukit sa isipan ay ang “MASAMANG GINAWA DAW NG PAMILYA NG KA. ERANO MANALO”… ITINATANIM ITO SA ISIPAN NG MGA KAPATID… AT ANG KAKULANGAN SA PALIWANAG AT KABATIRAN NA TUNGKOL SA PAGTITIWALAG AT NAUUWI SA WALANG KATARUNGAN….NA KUNG PAGBABATAYAN AY ANG BANAL NA KASULATAN AY HINDI ITO PAPASA..

  Kapatid na Gregori o Pilar magandang gabi sayo. Una nagpapasalamat ako sa ating DAKILANG AMANG BANAL at sa ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo sapagkat KANILA kang napahintulutan makabahagi na makaunawa at makabasa ng mga ipinapahayag natin dito sa IGLESIA NI CRISTO … HINIRANG Blog. Gaya ng itinatanong mo, “kung bakit sa internet kayo nagtuturo sa mga kapatid….. kung sa internet po kayo nagsimulang mangaral ayon sa BANAL NA KASULATAN paano ang pagpapaliwanag ukol dito sa inyong pagdating na isusugong muli ng PANGINOONG DIOS si ELIAS…?” Ang lahat ay may takdang panahon. Hindi naman mamamalaging ganito ang aking kalagayan. Ngunit sa ngayon dito ako pinahihintulutan pa habang nasa proseso pa ng pag-iingat at paghihintay sa udyok ng Banal na Espiritu. Mahalagang bilin sa akin ang pag-iingat … Napakahalaga! Kung paano noon ang Panginoong Jesu-Cristo ay nagbilin na sa mga Apostol at sa mga tao noon na huwag munang sasabihin na Siya ang Cristo ay may ganun ding bilin satin kaya kung ang ibig na ng mga tao ang susundin ko malalabag ko naman ang PANGINOONG DIYOS na pinaggagalingan ng KANIYANG bilin at mga utos. Kaya pare-pareho na matiyaga nating hintayin! Uulitin ko mahal kong kapatid. Mangyari ang ibig ng AMANG BANAL hindi ang ibig ko at ibig ng iba. Patungkol naman sa walang katapusang pangungutya sa pamilya ng Tatay Erdy gamit ang Tribuna nitong mga kasalukuyang Lider natin sa Iglesia ay mahahanganan din ang kanilang pamiminsala. Hintayin natin ang PANGINOONG DIYOS din ang kikilos para makamit natin at ng pamilya ng Tatay Erdy ang mapayapang paglilingkod. Magandang gabi!

  Like

  1. Ka Elias,maraming salamat po, napakabuti po ng Amang Banal sapagkat naririto po kayo upang kami din ay inyong gabayan, katulad noong una ko po kayong makita na walang patid sa pagpatak ng aking mga luha, magkahalong saya at di maipaliwanag na nararamdaman sa aking puso. Marahil po sa dahilang nararamdaman ko ang Banal na Espiritu sa inyo po. At ngayun po ay sa aking pagbasa sa inyo pong hanay.. maraming salamat po.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s