(AWIT 103: 1-22 MB) ANG DAKILANG PAG-IBIG NG PANGINOONG DIYOS NATIN…

3 thoughts on “(AWIT 103: 1-22 MB) ANG DAKILANG PAG-IBIG NG PANGINOONG DIYOS NATIN…”

  1. Salamat po ng marami, Kapatid na Elias. Inililigtas po ninyo kami sa pagka-inip at pagka-galit. Muli ko pong naramdaman ang mainit na pagmamahal ng Pinakamamahal nating Dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating Mahal na Panginoong Jesucristo.

    Martin

    ———————————————————————————-
    Kapatid na Martin maraming salamat … ako man ay may pananabik ng naghihintay ng lahat ng pinaka-inaasam-asam nating tagumpay na magmumula sa PANGINOONG DIYOS natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-Cristo na tunay na nagmamahal nagmamalasakit sa atin, mula ng tayo ay Kanyang tanggapin sa Kanyang Banal na Katawan na naghahari ngayon at magpakailan-kailanman at yan hanggang malubos ang Lihim na Panukala ng ating DAKILANG AMANG BANAL. Muli maraming salamat! Sumainyo lagi ang biyaya, basbas at pagpapala ng PANGINOONG DIYOS natin at ng Panginoong Jesu-Cristo mahal natin. Kahilingan ko para sayo at sa mga mahal mo sa buhay, lakip ang lahat ng kapatid nating mga IGLESIA NI CRISTO. Nagmamahal ninyong kapatid sa pananampalataya – Elias Arkanghel

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s