(I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

5 thoughts on “(I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…”

  1. MAGANDANG ARAW PO SA LAHAT NG MGA HINIRANG NA LAGING KASAMANG SUMUSUBAYBAY SA MGA BLOG NA ITO DAHIL SA TULONG AT AWA AT GABAY LAGI SA ATIN ANUMAN ANG PAGSUBOK NA ATING NASASAGUPA AY HINDI TAYO NATITINAG KUNDI LALONG LUMALAKAS ANG ATING PANANAMPALATAYA NA TINANGGAP NATIN SA KANYANG PAGSUSUGO HANGGANG SA DUMATING ANG KANYANG ITINAKDANG ARAW NA IYON ANG ARAW NG KALIGTASAN NA PANGAKO SA ATING MGA HINIRANG…. AT ANG LAHAT NG ITO AY DAHIL SA KAGANDAHANG LOOB NG ATING PANGINOONG DIOS, KAYA LAGI SA KANYA ANG KAPURIHAN MAGPAKAILANMAN. NAWA’Y HUWAG NA TAYONG MAIWAN SA DAAN NG PAGLALAKBAY AT KUMAPIT TAYO NG MABUTI SA MGA ARAL NA ATING TINANGGAP HANGGANG SA MULING PAGPARITO NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO AT TAYO’Y KANYANG SASALUBUNGING MAY KAGALAKAN.
    SABIK NA SABIK NA AKONG MAKITA NG MUKHAAN ANG KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL… DALANGIN KO PO NA LAGING NYO ANG MALUSOG NA PANGANGATAWAN AT LAGI PO KAYONG LIGTAS SA ANUMANG PANGANIB NA NASA SANGLIBUTAN.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s