PAGLALAKBAY NG MGA HINIRANG … MALAPIT NA ANG TAKDANG KAGANAPAN PATUNGO SA DAKONG BANAL…

8 thoughts on “PAGLALAKBAY NG MGA HINIRANG … MALAPIT NA ANG TAKDANG KAGANAPAN PATUNGO SA DAKONG BANAL…”

 1. Mahal po naming Ka Elias,
  Naiiyak po uli ako. Hindi ko po alam kung bakit. Ang bait-bait po ng Ama dahil patuloy ang pagkalinga. Mga babala Niya po ay laging ipinagpapauna upang pahalagahan ang mabuting kapalaran na tamuhin kung atin pong isasakatuparan at maingat na susundin. Hindi man po karapatdapat kung susuriin ang sarili dahil laging nasusumpungan ng Ama sa mga pagkakamali ngunit sana po ay kahabagan maging dapat sa bayang Kaniya pong inilaan.
  Salamat po ng marami at ikaw po ang kinasangkapan ng Ama upang kami po ay babalaan at pagpayuhan sa ikabubuti po namin. Patuloy ka pong pagpalain ng kapangyarihan at mga karunungan upang kami po ay mapangunahan lalo na po sa gagawing paghahanda sa gagawing paglalakbay patungo sa bayang nakalaan.

  Liked by 1 person

  1. Maraming salamat. Ito ang tungkulin ng iyong kapatid. Sa pagmamahal ng PANGINOONG DIYOS at ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay hindi NILA ipinagkakait ang Karunungan at Kaunawaan na maggaganyak sa lahat na gumawa ng mabuti upang lahat ay mangaligtas sa gayun ang lahat ay makapanahanan doon sa Bayang Banal na laan sa lahat ng mga magtatagumpay na KANILANG mga Hinirang.

   Liked by 1 person

   1. Same question I asked “Elijah is Here”: I am confused. I read your pronouncements and find gems of wisdom which make sense. And yet there’s a nagging feeling that something is lacking. Is it because you have not revealed your identity? How come you have to hide your identity if you are really one of God’s specially anointed ones in these last days? Please clarify.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s