KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO? … SASAMA KA BA SA PAGLALAKBAY?

5 thoughts on “KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO? … SASAMA KA BA SA PAGLALAKBAY?”

  1. Maraming salamat kapatid. Tulad ng ating nalalaman sa aral na ating tinanggap ay walang nakababatid kung kailan, maging ang Panginoong Jesu-Cristo, maging mga Anghel man. Tanging ang PANGINOONG DIYOS lamang ang nakaaalam sapagkat SIYA rin ang nagtakda. Ang ibinigay sa atin ang pagkaalam sa mga palatandaan at pagkaunawa sa mga kaganapan ng panahon. At kung iudyok na ito ng Banal na Espiritu sa takdang ibig na ng PANGINOONG DIYOS ang nasabing paglikas at paglalakbay, ang Blog na ito ng IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG maririnig ninyo ang isang sigaw, tinig ng inyong abang lingkod patuloy na magpapahayag upang ang hudyat mula sa panawagan na ng ating PANGINOONG DIYOS upang lumikas ay maipagbigay alaman sa inyong lahat. Muli maraming salamat! Ang inyong kapatid sa pananampalataya na sa inyong lahat ay laging nagmamahal. – Elias Arkanghel

   Like

   1. SALAMAT DIN PO KAPATID NA ELIAS, HIHINTAYIN KO ANG ARAW NA IYON…
    ANG AKING NASASAKSIHAN NGAYON AY KAIBA SA MGA NAGDAANG MGA TAON. MINSA’Y SA PAGDALO KO NG PAGSAMBA WALA AKONG MADAMA NA ESPIRITU PARANG ANG PAKIRAMDAM KO’Y HALOS LAHAT NG NANDOROON AY NAKIKIRAMDAM NA SANA’Y DUMALOY ANG BIYAYA SA PAGSAMBA NGUNIT PAKIRAMDAM KO’Y PARANG NAPIPILITAN LAMANG ANG MGA KAPWA SUMASAMBA PATI NA ANG MINISTRO NA SA PAKIRAMDAM NILA’Y NANDUROON ANG BANAL NA ESPIRITU, NGUNIT TOONG WALA SAPAGKAT KUNG TOONG NAROON SYA SA GITNA NG PAGSAMBA AY MARARAMDAMAN LAHAT NG NANDOROON ANG KAPANGYARIHAN NITO… MINSA’Y PAG MAGHAHANDOGAN NA PARANG MAS MABUTI SA AKING PAKIRAMDAM NA MAGBIGAY NG MAS MALIIT NA HALAGA AYON SA PUSO KO AT HINDI SUMASAGI SA ISIP KO ANG LAGING SINASABI NA PAG MALIIT ANG HANDOG AY KULANG DAW SA PAGKAKILALA KAYA NAPIPILITAN NA LANG AKO PARA PATUNAYAN NA HINDI AKO GANUN AT INAASAHAN KO NA KATANGGAP TANGGAP SA PANGINOONG DIYOS NGUNIT SA KABILA PALA NG PAGHAHADOG KO NG HIGIT SA MALIIT NA HALAGA AY NAPUPUNTA LAMANG SA HILIG O LAYAW SA KAGUSTUHAN LAMANG NG TAO AT HINDI SA KAPURIHAN NG PANGINOONG DIOS NATIN SAPAGKAT ITO’Y NAPUPUNTA SA PHILIPPINE ARENA, SA MGA SASAKYAN NG MGA MATATAAS ANG TUNGKULIN, NEGOSYO TULAD NG MGA INIHAYAG SA SOCIAL MEDIA AT IBA PA. NA DATI’Y HINDI GAYON SA PANAHON NG KA ERANO G. MANALO, NA HINDI NAMAN DAPAT ITO ANG PANGUNAHING PINAG UUKULAN NG MGA HANDOG NG MGA KAPATID KUNDI ITO’Y PARA SA PAGGAWA NG BAHAY SAMBAHAN, MGA SAPAT NA TULONG NG MGA MINISTRO AT MAINTENANCE NG MGA BAHAY SAMBAHAN, ILAW TUBIG AT IBA NA KALAKIP DITO.
    WAG PO SANANG MAGKAMALI ANG MAKAKABASA NITO NA AKO’Y NATITISOD SA PAGHAHANDOG ANG TOTOO’Y ANG NAGHAHANDOG NG SAGANA (KUSA) AT HINDI NAPIPILITAN (BUONG PUSO AT HINDI IDINIDIKTA NG SINUMAN) AY TOTOONG NALULUGOD ANG PANGINOONG DIOS ITO ANG AKING PANANAMPALATAYANG TINANGGAP UKOL DITO.
    KA. ELIAS, SANA PO WAG KAYONG MAGSASAWA SA PAGPAPAYO SAMIN LALO NA SA PANAHONG ITO NA HINAHARAP KAILANGAN NAMIN ANG ISANG MANGUNGUNA SA AMIN SA PANGANGALAGA AT TAGAPAYO NG MGA KALOOBAN NG ATING PANGINOONG DIOS. HINDI KO MAN PO BATID NA NASAINYO ANG KATANGIANG HINAHANAP NG DIOS PARA PANGUNAHAN ANG PAG-AALAGA SA MGA TUPA NGUNIT NARARAMDAM KO PO ITO.
    HANGAD KO PO ANG KALIGTASAN NYO ARAW-ARAW AT KALUSUGAN NG PANGANGATAWAN. (HINDI NA PO AKO MAGWIWISH NG ANO PA MAN SAINYO SAPAGKAT ANG PANGINOONG DIOS, PANGINOONG JESU-CRISTO, AT ANG BANAL NA ESPIRITU ANG NAKABABATID NG LAHAT NG NAUUKOL PO SA INYO)…ANG LAHAT PO AY SA PURIHAN NG DAKILANG DIOS.
    SALAMAT PO NG MARAMI KA. ELIAS ARKANGHEL…..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s