“KUNG BAKIT ANG PAGPAPALANG MATERYAL AY HINDI PA IPINAGKAKALOOB? SINO ANG PHARAON O NAGIGING MGA HADLANG? MAY MAHALAGANG BILIN BA NA DAPAT MASUNOD KUNG IBIG NA NG SINUMAN ANG PAGTATAGUMPAY? KUNG IPAGKAKALOOB NA NG ATING PANGINOON NAKAHANDA NA BA KAYONG LAHAT NA SUMUNOD? TINATAWAGAN NG PANSIN ANG LAHAT NG KINAUUKULAN SA PAMBUONG DAIGDIG NA PANAWAGAN, AKO ANG TINIG NG ARKANGHEL NG PANGINOON MAY DALA NG MABUTING BALITA TAGLAY ANG PAGPAPALANG ESPIRITUAL PAKINGGAN NINYO AKO BAGO DUMATING ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO NA SIYANG MARAPAT TUMANGGAP NG PAPURI AT PARANGAL NA NGAYON AY INIHAHAYAG KO SA INYO PARA SA GANAP NA KAPURIHAN AT KALUWALHATIAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAGMULAN NG LAHAT NG YAMAN NA SA INYO’Y INIHABILIN LAMANG” (Unang Bahagi)

3 thoughts on ““KUNG BAKIT ANG PAGPAPALANG MATERYAL AY HINDI PA IPINAGKAKALOOB? SINO ANG PHARAON O NAGIGING MGA HADLANG? MAY MAHALAGANG BILIN BA NA DAPAT MASUNOD KUNG IBIG NA NG SINUMAN ANG PAGTATAGUMPAY? KUNG IPAGKAKALOOB NA NG ATING PANGINOON NAKAHANDA NA BA KAYONG LAHAT NA SUMUNOD? TINATAWAGAN NG PANSIN ANG LAHAT NG KINAUUKULAN SA PAMBUONG DAIGDIG NA PANAWAGAN, AKO ANG TINIG NG ARKANGHEL NG PANGINOON MAY DALA NG MABUTING BALITA TAGLAY ANG PAGPAPALANG ESPIRITUAL PAKINGGAN NINYO AKO BAGO DUMATING ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO NA SIYANG MARAPAT TUMANGGAP NG PAPURI AT PARANGAL NA NGAYON AY INIHAHAYAG KO SA INYO PARA SA GANAP NA KAPURIHAN AT KALUWALHATIAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAGMULAN NG LAHAT NG YAMAN NA SA INYO’Y INIHABILIN LAMANG” (Unang Bahagi)”

 1. MAGANDANG ARAW PO SA INYO KA. ELIAS ARKANGHEL,
  MARAMING SALAMAT PO SA PAGHAHATID NYO MG MENSAHE NA MULA SA MGA BANAL NA KASULATAN PATUNGKOL SA NALALAPIT NA ARAW NG PANGINOON. DAHIL DITO LABIS AKONG NASASABIK NA MASAKSIHAN LAHAT NG MAGIGING KAGANAPAN NG LIHIM NA PANUKALA NG DAKILANG DIOS AT SANA’Y KAAWAAN PO NYA AKO AT PAGING DAPATIN NA MAKASAMA SA KANYANG GAGAWING PAGLILIGTAS SAPAGKAT SA GANANG AKING SARILI’Y TOTOONG AKO’Y WALANG MAGAGAWA.
  MARAMING SALAMAT PO, SAPAGKAT DAHIL SAYO’Y PINALALAKAS MO ANG AMING PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA NA MAKAMIT ANG KALIGTASANG MALAON NG HINIHINTAY NG LAHAT NG MGA TUNAY NA HINIRANG SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO. TOTOONG SABIK NA SABIK KAMI SA PAGKALINGA TULAD NG PAGKALINGA NA IPINAMALAS NG PANGINOONG JESU-CRISTO SA KANYANG MGA TUPA.
  NAWA’Y MANATILI SA INYO ANG KALUSUGAN NG PANGANGATAWAN AT MAIKUBLI SA MAPAMINSALANG TAO AT MAPANGANIB NA KAPALIGIRAN.

  gregorio.pilar_01

  Like

Leave a Reply to gregorio pilar Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s