SA PAGLALAKBAY TAMA ANG DEREKSYONG PATUTUNGUHAN SA ATIN AY IBINIGAY

5 thoughts on “SA PAGLALAKBAY TAMA ANG DEREKSYONG PATUTUNGUHAN SA ATIN AY IBINIGAY”

 1. MAGANDANG HAPON PO KA. ELIAS ARKANGHEL,
  MAGANDANG HAPON DIN PO SA LAHAT NG MGA TUNAY NA HINIRANG.
  NAIS KO LAMANG PO NA MALAMN KUNG KAYO PO BA ANG SYANG TUNAY NA NAG-EMAIL SAKIN AT NAG ANYAYA UPANG MAKADALO PO AKO SA TUNAY NA PAGTITIPON NA INYONG ISINASAGAWA O E-MAIL LAMANG PO NG ISANG NAGKUKUNWARI UPANG PUMUKSA SA MGA NANININDIGAN SA ARAL / KATOTOHANAN? KUNG TUNAY NGANG KAYO PO AY NAIS KO LAMANG PONG DITO NA RIN MALAMAN ANG INYONG SAGOT.
  NANANABIK PO AKONG MAKASAMA SA PAGTITIPON NA INYONG ISINASAGAWA, AT KUNG MAAARI AY DOON NA LAMANG PO AKO MAGPAPAKILALA SA INYO.
  MARAMING SALAMAT PO KA. ELIAS ARKANGHEL.
  NAWA’Y MANATILI ANG INYONG KALUSUGAN AT KALIGTASAN SA MGA TAONG MASASAMA.

  ANG INYONG KAPATID SA PANGINOON,
  GREGORIO PILAR

  Like

 2. MAGANDANG ARAW PO KA. ELIAS ARKANGHEL.
  LAGI KO PONG SUSUNDIN ANG INYONG MGA TAGUBILIN.
  AT ITATAKWIL KO ANG MGA ARAL AT UTOS NG TAO NA SYANG GAGAMITING KASANGKAPAN NG DIABLO UPANG MAILIGAW ANG MARAMI.
  PATULOY PO AKONG SUMUSUBAYBAY SA INYONG MGA MENSAHE SA PAMAMAGITAN NG BLOG SITE NA ITO. PARA PO HINDI AKO MALIGAW NG MGA BULAANG GURO NA NAGTUTURO NG MGA KALOOBAN AT UTOS NG TAO. DAHIL SA HINDI NILA NAUNAWAAN ANG MGA ARAL NA TUNAY NGANG NAKALIHIM SA HIWAGA NA KAHIT KANILANG ARALIN AY HINDI NILA MAUUNAWA MALIBAN LAMANG SA PINAGKALOOBAN NA MAKAALAM NITO.
  SA TOTOO LANG PO KUNG HINDI KO KAYO NAKILALA SA BLOG NA ITO AY WALA SANA AKO SA TAMANG PAGKAUNAWA NG MGA NAGAGANAP AT MAGAGANAP PA SA IGLESIA NI CRISTO.
  HANGAD KO PO LAGI ANG INYONG KALUSUGAN AT KALIGTASAN SA MGA MASASAMA.

  ANG INYONG KAPATID SA PANGINOON
  GREGORIO.PILAR

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s