HINDI LAHAT NG PAGKAIN HALOS ISINUSUBO NG MGA TALIWAS SA KATOTOHANAN IPINAPAHAYAG NG MGA INAAKALANG GURO AY AGAD-AGAD NA TATANGGAPIN AT KAKANIN NINYO… PAG-INGATAN NINYO SILA … ANG KATOTOHANAN ANG GINIGIBA NILA!

2 thoughts on “HINDI LAHAT NG PAGKAIN HALOS ISINUSUBO NG MGA TALIWAS SA KATOTOHANAN IPINAPAHAYAG NG MGA INAAKALANG GURO AY AGAD-AGAD NA TATANGGAPIN AT KAKANIN NINYO… PAG-INGATAN NINYO SILA … ANG KATOTOHANAN ANG GINIGIBA NILA!”

 1. @ ANONYMOUS, SANG-AYON PO AKO SA INYONG PAHAYAG MAHAL NA KAPATID. MAS PIPILIIN KO NA LAMANG PO NA SA INYO ANG PAGTUTURO PARA SA MGA NAGSIPANGALAT NA TUPA NG PANGINOON NA SA PANAHONG ITO KAILANGAN ANG PAGKALINGA UPANG MULING MATIPON SA BANAL NYANG BAYAN NA DATI’Y KASAMA NATIN SILANG NAGLILINGKOD SA ATING PANGINOONG DIOS NGUNIT SILA’Y IPINAGTITIWALAG DI UMANO NA SANHI NG PAGKAWATAK-WATAK, NGUNIT MALINAW NAMAN SA ATIN NA HINDI SANG-AYON SA MGA TUNTUNIN AT KALOOBAN NG ATING PANGINOONG DIOS ANG KANILANG NAGING BATAYAN AT MALINAW DIN NA ANG LAHAT AY AYON LAMANG SA KANILANG KAGUSTUHAN (KAGUSTUHAN LAMANG NG TAO) UPANG PILIT MAPAGTAKPAN ANG KANILANG NAGAWANG MGA PAGLABAG (KATIWALIAN) SA BANAL NA TUNTUNIN O ARAL MULA MGA BANAL NA KASULATAN.

  NGUNIT ANG LAHAT NG ITO AY UPANG MATUPAD ANG MGA SINALITA NA NG ATING PANGINOONG DIOS, AT DAHIL DITO AY NALALAMAN NATIN NA MULA SA PAGHAHANAY NG ATING MAHAL NA KAPATID NA SI ELIAS ARKANGHEL AY KASALUKUYANG NATUTUPAD ANG MGA SALITA NG ATING PANGINOONG DIOS PATUNGKOL SA MGA HULING ARAW NA MALAPIT NA. AT SUMASAMPALATAYA AKO NA SA KANYA IPINAGKATIWALA NA MAKAALAM NG MGA HIWAGA NA IPINATUTUNGKOL MULA SA AKLAT NI PROPETA DANIEL NA KAHIT SYA MAN AY HINDI RIN IPINAHINTULOT ANG PAGKAALAM NIYAON KUNDI SA ITINAKDA AYON NA RIN SA KARUNUNGAN NG ATING PANGINOONG DIOS UPANG SA KANYANG MINAMAHAL NA BAYAN NA ITO ANG BANAL NA ANAK NA BABAE NG SION SA MGA HULING ARAW IPINATUTUNGKOL.

  ISA PO AKO SA NASASABIK NA MAKABASA AT MAKAALAM SA MGA MABUTI AT MAGANDANG BALITA NA IHAHAYAG SA ATIN SA PAMAMAGITAN PO NG ATING MAHAL NA KAPATID NA SI KA. ELIAS ARKANGHEL.

  NAWA’Y MAMALAGI ANG KANYANG MABUTING KASULUGAN AT MALAYO SA MASASAMANG TAO.
  “ANG DIOS ANG GUMAGAWA AT WALANG SINUMANG MAKAKAPIGIL….”
  – RM “GREGORIO PILAR”

  Like

 2. Tunay ngang ang PAG-IBIG NG PANGINOONG DIYOS AY NANANGAN SA IYO MAHAL NA KAPATID NA ELIAS… SINO PA BA ANG NAKAPAGBIBIGAY NG GANITONG PAGPAPAYO AT PAGMAMAHAL…. WALA NA PO KUNG INYONG TIGNAN ANG SA PAMAMAHALA AY WALA NA GINAGAMIT NA NGA LANG ANG BIBLIA PARA PANGLINGLANG SA MGA KAKAPATID AT ITO’Y SUNOD SUNURAN NA NGA LANG SILA DITO KAHIT KITANG KITA NA NILA ANG DAMI NG BINAGO NA TUNTUNIN… KAYA KAMI’Y NAGPAPASALAMAT MAY ISINUGO NG PANGINOONG DIYOS NA ELIAS NA SIYANG MAGSASAAYOS NG LAHAT NG BAGAY… DALANGIN NAMIN NA KAYO’Y PATNUBAYAN AT INGATAN LAGI NG AMANG BANAL… DAHIL MARAMI ANG GUSTONG MAKITA AT MAKILALA KAYO DI DAHIL GUSTO NILANG MAKAUNWA KUNDI PARA LUPIGIN ….. PERO SINO SILA PARA MAGWAGI PA DI NA SILA MAGWAWAGI DAHIL SINABI NG HULA KAYO ANG MAGSASAAYOS NG LAHAT NG BAGAY BAGO ANG IKALAWANG PAGBABALIK NG PANGINOONG JESU-CRISTO…. SO SINO ANG MAKAKAPIGIL SA GAWAIN NG PANGINOON?… NA ITO ANG KANYANG HIWAGA AT LIHIM NA PANUKALA…..

  Liked by 1 person

Leave a Reply to gregorio pilar Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s