SUBAYBAYAN # 001: MGA KATUPARAN SA AKLAT NI PROPETA DANIEL … SA KAPAHINTULUTAN AY BINIBIGYANG DAAN NA NG PANGINOONG DIYOS MAIPALIWANAG … BAHAGI SA KANYANG MGA LIHIM NA PANUKALA KAUGNAY SA MGA KAGANAPAN AT PANGYAYARI SA KASALUKUYAN SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO… ANONG KAUGNAYAN NG PITONG TAON MULA Agosto 31, 2009 at Agosto 31, 2016? ANONG BABALA SA MGA PIPIGIL HAHADLANG AT SA MAPAGPANGGAP?

One thought on “SUBAYBAYAN # 001: MGA KATUPARAN SA AKLAT NI PROPETA DANIEL … SA KAPAHINTULUTAN AY BINIBIGYANG DAAN NA NG PANGINOONG DIYOS MAIPALIWANAG … BAHAGI SA KANYANG MGA LIHIM NA PANUKALA KAUGNAY SA MGA KAGANAPAN AT PANGYAYARI SA KASALUKUYAN SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO… ANONG KAUGNAYAN NG PITONG TAON MULA Agosto 31, 2009 at Agosto 31, 2016? ANONG BABALA SA MGA PIPIGIL HAHADLANG AT SA MAPAGPANGGAP?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s