“MAY MGA LIHIM SA BIBLIA NA HINDI NATIN DAPAT PANG PINANGHIHIMASUKAN. KASALANAN SA DIYOS NA PANGHIMASUKAN ANG MGA LIHIM NA BAGAY” SAGOT NG MINISTRONG NAGIGIPIT SA PAGTATANONG NG HINIRANG ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s