SA ATING PANAHON ANG IGLESIA NI CRISTO ANG MOTHER ISRAEL AT ANG TATLONG BAHAGI ANG JERUSALEM, ISRAEL AT JUDA SA ESPIRITUAL SA ATING PANAHON NGAYON AY SINU-SINO KAYA?

4 thoughts on “SA ATING PANAHON ANG IGLESIA NI CRISTO ANG MOTHER ISRAEL AT ANG TATLONG BAHAGI ANG JERUSALEM, ISRAEL AT JUDA SA ESPIRITUAL SA ATING PANAHON NGAYON AY SINU-SINO KAYA?”

 1. Sa mga katulad namin na inalis ng mga nag-aakalang naghahandog ng mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesu-Cristo, Napakasaya ko po dahil ipinasumpong pa rin ako ng pastulan para maa -akay, maalagaan at ng di mapabayaan o mapahamak….

  SALAMAT NG MARAMING MARAMI KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL SA WALANG SAWANG PAGPAPAYO, PAGPAPAALALA AT PAGBIBIGAY NG MGA BABALA PARA KAMI’Y MAINGATAN PO…

  Juan 10:9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya’y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

  SALAMAT SA DIYOS AT IBINUKAS IPINAUUNAWA DIN SA AMIN ANG HIWAGA AT LIHIM NA PANUKALA SA PAMAMAGITAN NINYO MAHAL NA KAPATID……. ANG LAHAT AY SA KAPURIHAN NG ATING DAKILANG PANGINOONG DIYOS AT SA ATING MAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO😊❤❤❤

  Like

  1. Kapatid na Ferdinand, kapatid na Gregorio at sa lahat ng mga Hinirang na mga tapat na Iglesia ni Cristo, Mga mahal kong kapatid … mahalaga kayo sa ating PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil kayo ang nagpapahalaga sa KANILANG mga utos. Kaya minarapat NILA na kayo ay ipagmalasakit, gabayan, patnubayan, pagkalooban ng mga natatanging pagpapala sa buhay upang mamalagi kayo na nasa KANILANG pag-iingat pati na ang inyong mga mahal sa buhay… (may karugtong sa mensahe ng Ka Gregorio Pilar…) …

   Like

 2. Magandang Gabi po Ka. Elias Arkanghel,

  Maraming SALAMAT po sa inyong WALANG sawa na PAGPATNUBAY sa amin… Sa pamamagitan po ng inyong mga PAGPAPAYO mula sa WALANG HANGGANG PAG-IBIG ng ating Dakilang DIOS at ng Panginoong Jesus ay LALO pong TUMITIBAY ang aking PAG-ASA na sana’y MAKASAMA ako sa KALIGTASANG INILAAN ng ating DIOS..
  Iba’t ibang PAGSUBOK ang dumarating sa aking BUHAY na kung MANANANGAN lamang po ako sa aking SARILI ay tyak ang aking KAPAHAMAKAN…… Ngunit dahil sa HABAG at PAG-IBIG NIYA ay NAGKAROON muli ako ng PANIBAGONG PAG-ASA sa kabila ng mga MATINDING PAGSUBOK na DINARANAS ngayon ng KANYANG BAYAN na ito’y BAHAGI rin ng KANYANG PAGSUBOK upang maging SAKDAL at KANYA rin namang INAASAHAN na ito’y ating MAPAGTAGUMPAYAN… Salamat sa DIOS ng MARAMI sapagkat HINDI NIYA ako IBINILANG sa PARUSANG INILAAN.
  At ang aking laging hangad para sa inyo Ka. Elias, sana’y namamalagi rin po ang inyong KALUSUGAN at manatili ang inyong KALIGTASAN ARAW-ARAW ng inyong PAMUMUHAY..!

  Ang inyong Kapatid sa PANGINOON

  Gregorio Pilar

  Like

  1. (karugtong na bahagi sa tugon mula sa kapatid na Ferdinand Alvarado) Hinding-hindi NILA kayo pagkakaitan. Anuman ang ipaglambing ninyo sa ating DAKILANG AMANG BANAL sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-Cristo dahil sa KANILANG pagmamahal sa inyo lalo na nga namamalagi NILA kayong kinalulugdan dahil sa pagmamalasakit ninyo sa kapatiran sa tulong ng ating Blog IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. Inilalapit ninyo sa KANILANG pangangalaga ang mga Hinirang na tapat sa KANILA … ang pananampalataya at pananalig sa KANILANG magagawa ay hindi nababago sa kabila ng napakatinding mga kaganapan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya habang ang bawat indibidwal at ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo ay nakasalang sa pagsubok sa layuning NILANG dalisayin ang mga tunay na sumusunod sa KANILANG mga ipinag-uutos na nalalakipan ng mga batas Espiritual na nakasulat sa Banal na Kasulatan ay may sapat SILA na magiging batayan na tayo ay isama, mapabilang sa mapahihintulutang makararating sa Dakong Banal … at makapanirahan sa ipinangako NILA na BAYANG BANAL. – Elias Arkanghel

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s