PANGKALAHATANG PANAWAGAN: MGA MAHAL KONG KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO SA MGA NAPAHIHINTULUTAN PANG TUMANGGAP NG BANAL NA HAPUNAN 2017… MAGPATULOY KAYO! – Elias Arkanghel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s