TRAHEDYANG NAGBABADYA KUNG SAAN NAROON ANG KAPATID NA EDUARDO MANALO AT ANG KANYANG MGA KATUWANG NA SANGGUNIAN INILARAWAN NA MAGAGANAP ITO SA ISANG MALAKING PAGTITIPON… GAGAMIT NG SUBMACHINE GUN … PAPAANO? SINO ANG GAGAWA?

One thought on “TRAHEDYANG NAGBABADYA KUNG SAAN NAROON ANG KAPATID NA EDUARDO MANALO AT ANG KANYANG MGA KATUWANG NA SANGGUNIAN INILARAWAN NA MAGAGANAP ITO SA ISANG MALAKING PAGTITIPON… GAGAMIT NG SUBMACHINE GUN … PAPAANO? SINO ANG GAGAWA?”

 1. Magandang araw po sa inyo mahal naming Ka. Elias Arkanghel…
  at sa lahat ng mga kapatid namin sa loob ng Iglesia Ni Cristo.

  Nagpapasalamat po ako ng marami sa ating DAKILANG PANGINOONG DIOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo sa patuloy na paggabay nila sa gawaing ipinagkatiwala sa ating mahal na kapatid Elias Arkanghel.

  Maraming salamat po sa inyo mahal naming kapatid Elias Arkanghel, sa inyong walang maliw na karunungan na biyayang mula sa ating PANGINOON sa pagbibigay ng unawa sa mga minsahe ng ating PANGINOONG DIOS sa pamamagitan ng Panaginip at Pangitain (Job 33:14-18) na dyan ay patuloy nyang ipinamamalas ang Dakilang Pag-Ibig niya sa lahat, “upang manumbalik sila mula sa paggawa ng masama at ilayo sila sa pagpapalalo, upang iligtas ang kanilang kaluluwa mula sa hukay, ang kanilang buhay mula sa pagkitil ng tabak.” Ito din naman ang Pag-asa na inyong inilalapit sa lahat ng mga hinirang at sa lahat na mapapahintulutan pa sa udyok ng Banal na Espiritu na mula sa ating PANGINOONG DIOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo, upang makapagbalik-loob sa kanya at upang makasama doon sa Banal na Dako na itinakda.

  Nawa’y mamalagi ang kalusugan ng inyong katawang laman at ligtas sa lahat ng masamang tao na gumagawa na kasama ng diablo na ating kaaway.

  Ang inyong kapatid sa Panginoon,
  Gregorio Pilar

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s