ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN: SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel

One thought on “ANG DAPAT NINYONG MAUNAWAAN: SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel”

 1. Magandang araw po sa inyo mahal naming Ka. Elias Arkanghel…
  at sa lahat ng mga kapatid namin sa loob ng Iglesia Ni Cristo.
  Nagpapasalamat po ako ng marami sa ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo sa patuloy na paggabay po nila sa ating mahal na kapatid Elias Arkanghel.
  Maraming salamat po sa inyo mahal naming kapatid Elias Arkanghel, sa inyong walang maliw na Pag-ibig at pagmamalasakit na mula sa kalooban ating PANGINOONG DIYOS, sa patuloy na pagbibigay ng “UNAWA” na mula din naman sa mga minsahe/kalooban ng ating PANGINOONG DIOS.
  “SINO ANG HIGIT NA PINATUTUNGKULAN SA HOSEAS 13:14 SINO SIYA AT SILA NA NAKATAKDANG PAHIHIRAPAN SA IMPYERNO? BAGO MAGING HULI ANG LAHAT MAKABALIKWAS ANG MGA PINATUTUNGKULAN SA ATING PANAHON – Elias Arkanghel ”
  Ito din naman ang Pag-asa ng mga hinirang na laging makabahagi sa biyayang ito at maging sa lahat na mapapahintulutan pa na makaunawa sa udyok ng Banal na Espiritu na mula sa ating PANGINOONG DIYOS at sa ating Panginoong Jesu-Cristo, upang makapagbalik-loob sa ating PANGINOONG DIYOS at upang makasama doon sa Banal na Dako na inilalaan sa lahat ng mga Hinirang.
  Mahal naming ka. Elias Arkanghel, hangad palagi ng mga hinirang na namamalagi ang kalusugan ng inyong katawang laman at ligtas sa lahat ng masamang tao lalo na sa suwail at sa mga nasa ilalim ng kanyang masamang pamamahala na gumagawa ng kasamaan na taglay ang espiritu ng diablo na ating kaaway.
  Ang inyong kapatid sa Panginoon,
  Gregorio Pilar

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s