HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO MAY PAUNANG PAHAYAG O MENSAHE NA TINATANGGAP KAYA LAHAT AY NAIINGATAN – Elias Arkanghel

One thought on “HINIRANG NG PANGINOONG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO MAY PAUNANG PAHAYAG O MENSAHE NA TINATANGGAP KAYA LAHAT AY NAIINGATAN – Elias Arkanghel”

 1. MAGANDANG ARAW PO SA INYO MAHAL NAMING KA. ELIAS ARKANGHEL.

  SA PAMAMAGITAN NG KATANGIANG KALOOB PO SA INYO NG PANGINOONG DIYOS NA MAGPAUNAWA NG MGA PANAGINIP AT PANGITAIN NA TOTOONG GINAGAWA NG PANGINOONG DIYOS SA YUGTO NG PANAHON NATIN NGAYON (“MGA HULING ARAW”) SA KANYANG MGA PINILI O HINIRANG
  ______________________________________________________________________________________________________
  Mga Gawa 2:17-18 (RTPV05)
  ‘Ito ang gagawin ko sa mga huling araw,’ sabi ng Diyos, ‘Ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao; ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip.
  Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu, sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe.
  _____________________________________________________________________________________________________

  AY NAITATAWID SA AMIN NG MALINAW ANG MGA MAHAHALAGANG MINSAHE (BABALA) NG ATING DAKILANG PANGINOONG DIYOS. UPANG MAINGATAN ANG AMING PAGKAHIRANG AT MANATILING MATATAG SA MGA GINAGAWA NATING PAGSUNOD SA MGA KALOOBAN NYA NA UMIBIG SA ATIN.

  MARAMING SALAMAT PO SA INYO MAHAL NAMING KA. ELIAS ARKANGHEL, SA INYONG PAGTITIYAGA AT WALANG SAWA NA MAIPAUNAWA SA LAHAT NG MGA HINIRANG ANG MGA MAHAHALAGANG MINSAHE (BABALA) NG ATING MAHAL NA PANGINOONG DIYOS.

  NAWA’Y MAMALAGING MALAKAS ANG INYONG PANGANGATAWAN AT LIGTAS SA MABIBIGAT NA KARAMDAMAN LALO NA SA MGA MASASAMANG TAO NA WALANG TIGIL SA PAG-IISIP AT PAGPAPLANO NG KASAMAAN.

  ANG INYONG KAPATID SA PANGINOON,
  GREGORIO PILAR

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s