KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel

2 thoughts on “KANINO KUMAKATAWAN ANG OCTOPUS NA IPINAPANAGINIP NG PANGINOONG DIYOS SA ISANG HINIRANG? ANONG NAIS IPAUNAWA? ISANG ULO NA NAGMAMANDO SA LAHAT. WALONG GALAMAY NA TAPAT SA PINAKAPINUNO. AT ANG MARAMING NAKAKAPIT NA MGA SIPSIP SA GALAMAY. SINU-SINO ANG PINATUTUNGKULAN? ANO ANG MAITIM NILANG PLANO NA HINAYAG NG PANGINOONG DIYOS? – Elias Arkanghel”

 1. Magandang araw at gabi po sa inyo mahal na Ka. Elias Arkanghel.
  Magandang araw at gabi po sa lahat ng mga kapatid na Ka-Hinirang.
  Nawa’y bigyan ng malaking pagpapahalaga ng ating mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo ang mga pangungusap ng ating PANGINOONG DIYOS sa pamamagitan ng pagsasalita NIYA sa “PANAGINIP”. Ito ang kahayagan ng walang maliw NIYA na Pag-ibig sa kanyang mga lingkod na tayo’y kanyang “Babalaan”.
  Maraming salamat sa ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa Panginoong Jesu-Cristo, at pinagkalooban NILA ng karunungan ang ating mahal na kapatid ang Ka. Elias Arkanghel na makapagpaunawa ng mga “PANAGINIP at PANGITAIN”.
  Ang inyong kapatid sa Panginoon,
  Gregorio Pilar

  Liked by 1 person

 2. Nagkaroon din po ako ng dream na halos ganyan nuon, sa kanan ay madilim yung tinatapakan ko at sa kaliwa lang ang maliwanag. Diba’t sa mga pagsamba po sa tribuna tinatanong ng nangangasiwa kung saan ka ba? Sa kanan (one with evm) o sa kaliwa? Nung nanalangin po ako sa Ama dahil naguguluhan ako yan po pinakita NIYA sa panaginip ko kinagabihan. Madilim po sa kanan, sa kaliwa lang may daan.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s