UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?

13 thoughts on “UNANG BAHAGI: SEPTEMBER 23, 2017 END OF THE WORLD NA NGA BA? PAGHUHUKOM NA NGA BA? ANONG HIWAGANG NAKALIHIM SA PETSANG ITO NA NALINGID SA PAGKAUNAWA NG HALOS NG LAHAT?”

 1. Napakaganda at mabiyayang umaga po sa lahat at sa pinakamamahal po naming kapatid na Elias Arkanghel, yan po ang hatid sa amin ng inyong Pahayag sa araw na ito ng Setyembre 23, 2017, kapanatagan at dalisay na pananampalataya habang naghihintay po tayo sa mga kaganapang itinakda ng Dakilang Amang Banal sa huling yugto ng panahong ito. Amin pong lubos na sinasampalatayanang ikaw po ang Elias Arkanghel na Pinili ng Diyos na paghayagan ng Kanyang mga katotohanang nakalihim sa hiwaga at babala na dapat sampalatayanan ng buong sangkatauhan ngayon upang mangaligtas sa itinakda Niyang kawasakan bago ang pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo.
  Maraming-maraming salamat po, una sa Dakilang Amang Banal at sa mahal nating Panginoong Jesu-Cristo, at saiyo po aming ka Elias Arkanghel sa iyong pagpapakasangkapan upang ang lahat ng mga Hinirang ay maingatan at mangaligtas.

  Liked by 1 person

 2. Magandang umaga po Ka ELIAS Arkanghel,
  Salamat po sa inyong maalab na pag ibig at walang kapagurang paghahanay para sa kapakanan ng aming kaluluwa. Hindi pa man lubos ang aking KAALAMAN sa iba pang HIWAGA pero lubos po akong SUMASAMPALATAYA sa inyong KAHAHALAN. Hindi ko Pwedeng dayain ang sarili ko na sa Tuwing nagbabasa ako ng mga PAHAYAG mo ang PAKIRAMDAM ko ay KATULAD ng Pakiramdam sa tuwing napapangkinggan ko ang PAGTUTURO ng SUGO at KA ERDY na DUMADALOY ay BIYAYANG KALOOB ng AMA.
  Manatili nawa ang PATNUBAY at PAGGABAY ng AMANG BANAL at Panginoong Jesus sa Inyong BUHAY.
  Ang inyong Kapatid sa Panginoon:
  ENOCH ELIAS

  Liked by 1 person

 3. Maraming salamat po brother Elias Arkanghel. Sa kapurihan at kaluwalhatian po ng DAKILANG AMANG BANAL sa pamamagitan ng PANGINOONG JESU-CRISTO. Mapalad po ang mga nakakaunawa at tumatanggap sa isang Propeta at naniniwala po kami na ikaw po ang sinugo at ipinadala ng AMA sa Dulo ng Panahon bago dumating ang kawasakan nitong mundo. Marami po ang hindi naniniwala lalo na po sa panig ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang inaakala nila ay tunay na si Ka Eduardo V. Manalo ang magdadala at pumapatnubay sa kanila upang makarating doon sa Dako ng Kaligtasan. Wala po silang kamalay-malay na may isang sanga na umusbong na nagmula sa isang puno at ito po ay ang Iglesia Ni Cristo … Hinirang. Nauunawaan po ng mga Hinirang na ang iyo pong mga pagpapayo at mga babala ay lubhang mahalaga sapagkat ito po ay pagsasaayos at paghahanda sa aming mga pamumuhay kasama po ang aming sambhayan bago dumating ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Kaya naman po hindi po kami natatakot na ipamahagi ang magandang mensaheng ito upang makatugon sa tagubilin ng AMA na maipamahagi sa lahat ng tao bago dumating ang takdang araw. Panalangin po namin na patuloy ka po na patnubayan ng Banal Na Espiritu kaloob ng DAKILANG AMANG BANAL upang ang mga natitirang Lihim na Hiwaga ay lalo pa pong mabuksan sa ikapapanatag at ikatitibay ng aming pag-asa.

  Nagmamahal po,
  Maria Centenero

  Liked by 1 person

 4. Good day po kapatid naming mahal, Ka Elias Arkanghel.
  Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagmamahal at pagmamalasakit sa aming lahat. Dalangin namin sa Dakilang Amang Banal at sa Panginoong Jesu-Cristo ang patuloy nilang paggabay sa inyo.
  Ingat po kayo palagi.

  Like

 5. Magandang umaga mahal naming ka Elias Arkanghel,

  Sa walang kapagurang paghahayag at pagpapaunawa sa mga hiwaga at lihim na panukala ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo na hindi naihayag ninuman na mga nauna na mga nagtuturo sa mga nakasulat. Maraming maraming salamat po at lagi binibigyan mo kami ng lalong lakas at pagtitiis at inyo lalo pong pinatitibay ang aming pag-asa at pananampalataya at lalong pinaaalab ang PAG-IBIG namin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Kay palad namin at kami’y nakasama sa unang binuhay mula sa patay na kalagayan(pananampalataya) salamat sa ating Amang Banal at sa ating Panginoong Jesu-Cristo at kami’y nabigyan ng karapatan na napabilang sa IGLESIA NI CRISTO HINIRANG … makasama’t nakilala pa namin kayo at tinawag na mga KATUWANG PA PO NINYO SA GAWAIN. Inalis man ako o kami ng mga tiwaling nangunguna sa BAYAN NG PANGINOONG DIYOS, nagkaroon naman kami ng mas dakilang gampanin bilang mga Iglesia Ni Cristo Hinirang para tumulong sa paghahayag ng inyong mga ipinahahayag para mailapit sa lahat ng tao sa mga kakapatid lalo na sa mga mahal namin sa buhay para makapagsuri rin…muli maraming salamat po mahal naming kapatid.

  Panalangin namin na lagi kayong gabayan ng Kanilang kapangyarihan para kayo ay laging maingatan sa mga palalong tao.

  Maraming maraming salamat po aming Panginoong Diyos at aming Panginoong Jesu-cristo sa patnubay Ninyo sa Elias Arkanghel ang pangalan na napahintulutang pagkakilanlan at sa blog na Iglesia Ni Cristo Hinirang …tunay na dama namin ang inyong pagkalinga sa Inyong lingkod at sa amin na nasa Hinirang …sa INYO PO ANG LAHAT LAHAT NG KAPURIHAN…..AMEN!

  Ang inyong kapatid sa Panginoong Jesu-Cristo,
  FERDINAND ALVARADO

  Like

 6. MAGNDANG GABI PO MAHAL NAMING KA. ELIAS ARKANGHEL,

  UNA SA LAHAT. MARAMING SALAMAT PO SA ATING DAKILANG AMANG BANAL AT SA ATING PANGINOONG JESU-CRISTO.

  SA GANITONG MGA PAGKAKATAON LALONG LUMALAKAS ANG AMING KALULUWA. AT SA PAMAMAGITAN NG INYONG PAGPAPAYO ANG MAHIHINA NAMING MGA PUSO AY NAGKAKAROON NG SIGLA. PAG-IBIG NINYO AY LAGING NAGPAPAALALA, BAWAT SANDALI AY NASASABIK NA KAYO’Y LAGING KASAMA.

  SALAMAT PO MAHAL NAMING KA. ELIAS ARKANGHEL, NAWA”Y PALAGING LIGTAS AT MALAYO KAYO SA MGA MASASAMANG TAO, SA MGA TAONG PALAGING NAGPAPLANO NG PAGGAWA NG MASAMA SA KAPWA.

  ANG INYONG KAPATID SA PANGINOON.
  GREGORIO PILAR

  ——————————————————————————————————————————————————-

  “O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. ” – Nehemias 1:5 (RTPV05)

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s