ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN

6 thoughts on “ANG KALAYAAN AT KATARUNGAN SA JUAN 10:9 NG BANAL NA KASULATAN AY MABIBIGYANG DAAN UPANG MAKASUMPONG NG MABUTING PASTULAN. LALABAS HINDI SA IGLESIA NI CRISTO KUNDI SA MALING PAMAMARAAN NA PAMAMAHALA NILA SA KAWAN GAMIT ANG MAPANGGIPIT AT MABALASIK NILANG MGA KAUTUSAN”

 1. Magandang hapon po sa inyo mahal na ka. Elias Arkanghel,
  .
  Maraming salamat po sa KANILA at sa pamamagitan ninyo na isinugo at itinalaga bilang Propeta sa yugto ng ating panahon bago dumating ang kakila-kilabot na araw ng PANGINOON ay nabigyan na ng kasagutan ang matagal ng itinatanong ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo at lalo na ang mga nasa panig ng OWE na sana itong Katotohanang ito na nakasulat sa aklat ng Juan 10:9 ay magbukas ng kanilang mga kaisipan at upang ang maling paggamit nito ay kanilang maitakwil na.
  .
  Ang tanging pinakananais ko bilang isang Hinirang ay kung paano ako kinahabagan at pinagkalooban ng unawa ay gayun din sana ang mga mahal ko sa buhay na ito at maging ang lahat ng mga kapatid tagos po hanggang sa hindi pa natin kapananampalataya sa loob ng Iglesia Ni Cristo.
  .
  Nawa’y namamalagi ang kalusugan ng inyong pangangatawan at laging ligtas sa mga nagbabadyang panganib sa kapaligiran at maging sa mga taong nagpaplano na gumawa sainyo ng mga pinsala at kasamaan na inaari naman nilang mabuti.
  .
  .
  Ang inyong kapatid sa Panginoon,
  Gregorio Pilar

  Like

  1. Maraming salamat mahal kong kapatid. Ang kahilingan mo sa akin ay siya rin kahilingan ko sa DAKILANG AMANG BANAL natin at sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Pagpapala sumaganang dumating sayo.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s