SINO ANG NASA BANAL NA KATWIRAN? KAYO ANG HUHUSGA … KAYO ANG MAGPAPASYA… – Elias Arkanghel

One thought on “SINO ANG NASA BANAL NA KATWIRAN? KAYO ANG HUHUSGA … KAYO ANG MAGPAPASYA… – Elias Arkanghel”

  1. Maraming salamat po sa ating PINAKAMAMAHAL at PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesu-Cristo ay muling naibigay ang kaunawaan sa pagkakilala ng “Mabuti at masama” at kung alin ang iyang pipiliin natin na ilakip sa ating buhay espiritwal upang sa nalalapit na pagtanggap ng Banal na Hapunan sa pakikiisa sa Dulang ng Panginoon Jesu-Cristo ay maiangkop ang ating mga sarili na haing buhay sa ating PINAKMAMAHAL at DAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa katawan ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesu-Cristo.

    Ang inyong kapatid sa Panginoong Jesu-Cristo
    Ka. Gregorio Pilar

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s