KINAUSAP ANG PATAY … SINO SA BANAL NA KASULATAN ANG MGA LINGKOD NG ATING AMANG BANAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS ANG NAPAHINTULUTAN NIYANG SUMANGGUNI AT MAKIPAG-USAP SA PATAY… SI HARING SAUL AT ANG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO. MAAARI MO BANG TUTULAN ANG KANIYANG DAKILANG KALOOBAN? – Elias Arkanghel-Jesu-Cristo

One thought on “KINAUSAP ANG PATAY … SINO SA BANAL NA KASULATAN ANG MGA LINGKOD NG ATING AMANG BANAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS ANG NAPAHINTULUTAN NIYANG SUMANGGUNI AT MAKIPAG-USAP SA PATAY… SI HARING SAUL AT ANG PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO. MAAARI MO BANG TUTULAN ANG KANIYANG DAKILANG KALOOBAN? – Elias Arkanghel-Jesu-Cristo”

  1. Tunay ang mga naiudyok na mga naipahayag ng kapwa Hinirang ng lahatv ay may dahilan, para ito ay sa ikakahayag at ikauunawa nating lahat sa mga hindi natin marurok o nauunawaan sa lalim ng mga laman ng mga talata ng BIBLIA. ipinahintulot para maihayag na ang Katotohanan ay sa PINILI lamang na siya ang may Kaloob dito para magpahayag, magpaunawa at magpaliwanag sa atin. Kaya magpasalamat tayong lahat mga kapwa Hinirang dahil ang ilan sa atin ay kinakasangkapan hindi para tayo ay manghina o manglupaypay man. Kaya laging ipagpasalamat natin napakakasangkapan tayo para mahayag ang mga hindi natin nauunawaan. Maraming maraming salamat sa napahintulutan na kinasangkapan ng Diwa ng ating Mahal na Panginoong Jesu-Cristo sayo Mahal na kapatid na Elias Arkanghel. Ibinabalik natin sa ating AMANG BANAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS at sa ating Mahal na Panginoong Jesu-Cristo ang lahat lahat ng Kapurihan Kaluwalhatian Karangalan Kadakilaan magpakailanman. Amen(smiley)(angel)(prayer_hands)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s