“PAGHUHUKOM” NA LANG DIUMANO ANG HINDI PA NAGAGANAP YAN ANG NAITUTURO SA MGA PAGSAMBA… PAANO ANG SANLIBONG TAON NA BINABANGGIT SA APOCALIPSIS 20:1-9 (MB) AT SA DAKONG BINABANGGIT DOON NA KUNG SAAN MANINIRAHAN ANG MGA HINIRANG NG ATING PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO? KUNG KAYO ANG TATANUNGIN YAON BA AY SA LANGIT NA O DITO PA LANG SA LUPA? SUBALIT ANO BA ANG TOTOO? NGAYON PA LAMANG GANAP NA MAIPAUUNAWA SA INYO SA TULONG NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA GUMAGABAY SA ABANG LINGKOD NIYO. – Elias Arkanghel-Jesu-Cristo

One thought on ““PAGHUHUKOM” NA LANG DIUMANO ANG HINDI PA NAGAGANAP YAN ANG NAITUTURO SA MGA PAGSAMBA… PAANO ANG SANLIBONG TAON NA BINABANGGIT SA APOCALIPSIS 20:1-9 (MB) AT SA DAKONG BINABANGGIT DOON NA KUNG SAAN MANINIRAHAN ANG MGA HINIRANG NG ATING PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILANG PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PINAKAMAMAHAL NA PANGINOONG JESU-CRISTO? KUNG KAYO ANG TATANUNGIN YAON BA AY SA LANGIT NA O DITO PA LANG SA LUPA? SUBALIT ANO BA ANG TOTOO? NGAYON PA LAMANG GANAP NA MAIPAUUNAWA SA INYO SA TULONG NG DIWA NG PANGINOONG JESU-CRISTO NA GUMAGABAY SA ABANG LINGKOD NIYO. – Elias Arkanghel-Jesu-Cristo”

  1. Marami pong salamat Mahal na ka Elias Arkanghel Jesu Cristo. Sa pamamagitan po ninyo at akin pong naunawaan at naintindihan ang mga nilalaman ng mga lihim hiwaga ng banal na kasulatan. Masasabi ko pong napakapalad ko na ikaw po at among nakasama nayakap at nakapakinig ng itong mga pahayag na may pag kasi ng BANAL NA ISPIRITO NG ATING PINAKAMAMAHAL PINAKADAKILA PINAKAMAKAPANGYARIHAN PANGINOON DIYOS AT PANGINOON JESU CRISTO.. HINIHILING KO PO NA AKO PO AY TULUNGAN MO NA MAGLAMBING SA ATING BANAL NA AMA SIYA PO ANG MANGUNA SA AKING LAHAT NG GAWAIN PAG IISIP AT SALITA NA HINDI KO PO MAPAGLABANAN.. MARAMI PONG SALAMAT MAHAL NA KA ELIAS ARKANGHEL JESU CRISTO..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s