SA TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS : SA KALAGITNAAN NG MARSO AT ABRIL (2021) MAHAHAYAG ANG KATAMPALASANAN NG NAMAMAHALA AT NG MGA SANGGUNIAN

One thought on “SA TINIG PAHAYAG MISMO NG ATING PANGINOONG DIYOS : SA KALAGITNAAN NG MARSO AT ABRIL (2021) MAHAHAYAG ANG KATAMPALASANAN NG NAMAMAHALA AT NG MGA SANGGUNIAN”

  1. Ang kalooban ng ating Amang Banal Pinakamamahal Pinakadakilang Panginoong Diyos ang siya na na maghari at hindi ang kalooban ng tao ang maghahari kaya sa ating Amang Banal ang lahat lahat ng Kapurihan Kaluwalhatian Karangalan at Kabanalan Amen😊😇🙏😍

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s