Protected: ANG MAKATWIRANG HATOL NG PANGINOONG DIYOS LETRA POR LETRA NA MABABASA… IPINARARATING ANG MENSAHE SA HUKOM NA HAHATOL.