NATUPAD NA ANG HULA NA SALITA NG ATING PANGINOONG DIYOS SA MALAKIAS 4:4-6 SA PAGLITAW NG ELIAS NA PROPETA SA YUGTO NG ATING PANAHON; BAGO ANYA DUMATING ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON. HINDI LUMITAW SA UNANG HENERASYON (1914-1963) SAPAGKAT MALAYO PA ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON; HINDI RIN SA IKALAWA (1963-2009) SAPAGKAT WALA PANG KAGULUHAN NA NAUUGNAY SA MALAKIAS 4:4; HINDI RIN SA IKATLO (2009-2014) NAGANAP MUNA ANG IKASANDAANG TAON NA ANIBERSARYO NG IGLESIA NI CRISTO AT LUMIPAS PA ANG SAMPUNG BUWAN AT ISANG ARAW, MAY 27, 2015 IPINAKILALA NA ANG ANAK NA BABAE NG SION NA ANG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG SA ESPIRITUAL NA PAGLILINGKOD, KAALINSABAY NA PAGLITAW NI ELIAS NA PROPETA. OO, ITO NA NGA ANG HINUHULAAN NA PANAHON BAGO DUMATING ANG DAKILA AT NAKAPANGINGILABOT NA ARAW NG PANGINOON, ANG PAGSUSUGO NG PANGINOONG DIYOS SA ELIAS NA PROPETA SA IGLESIA NI CRISTO NA KASAMA NIYANG DARATING SA TEMPLO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s