LIHIM NG INAARAL NG PANGASIWAAN NG IGLESIA NI CRISTO ANG MGA PAHAYAG SA BLOG NG IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. NANG MAY MAPUNA NA NAGBIGAY KAMI NG TIYAK NA PETSA, MAY 27, 2015 AY PINILI ANG KAPATID NA DAN V. OROSA ANG MAGHANAY NG LEKSYON NA TUTULIGSA SA AMIN DAHIL SA TUWIRANG PAGBIBIGAY NAMIN NG PETSA NA ITO AY MINAMALI NILA. NGUNIT NAKALIMOT NA SILA MAN DIN AY NAKAPAGBIGAY NG TIYAK NA PETSA ITO ANG JULY 27, 1914 NA PARA SA AMIN ANG DALAWANG PETSA AY KAPAHINTULUTAN NG PANGINOONG DIYOS PARA TUMUKOY “SA MGA WAKAS NG LUPA” AT “SA WAKAS NG LUPA” NA MAY KAPWA BANAL NA KAUKULAN SA GAWAIN NG PANGINOONG DIYOS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s