SABI NI CRISTO AKO AY BABALIK AT ISASAMA KO KAYO … WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO … “Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?” NAITANONG NIYA KUNG ANG MGA APOSTOL NGA NIYA SA LOOB NG KANIYANG IGLESIA AY KINAKITAAN PA NIYA NG KAKULANGAN NG PANANAMPALATAYA SA KANIYANG MGA IPINAPAHAYAG NOON, GAANO PA KAYA, ANG MGA TAGAPAGTURO NG KAUTUSAN NGAYON,, NA NASA TEMPLO CENTRAL?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s