AKO SI CRISTO ANG MAY PAHAYAG NA IPINATUTUNGKOL KO SA LAHAT NG MGA TAGAPAGTURO NG MGA KAUTUSAN, NA KAHIT PA ANG INYONG NAITUTURO AY SALITA NG AKING AMA NA ATING PANGINOONG DIYOS AY HINDI KAYO MAKAPAPASOK SA KANIYANG KAHARIAN.. KUNG BAKIT? Mateo 5:20 MB 20 Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s