BAGONG PAHAYAG 1:1 ANG MGA HIWAGA NG KAALAMAN NG AKING AMA, NA ATING PANGINOONG DIYOS, ANG MGA PAUNANG PAHAYAG NIYA O MGA HULA NIYA NA NATAGO SA MAHABANG PANAHON AY ITO ANG KANIYANG MGA BAGONG PAHAYAG NA TINIYAK NG AKING AMA NA HINDI NIYO PA ALAM AT NAITUTURO. SAPAGKAT, SA HULING ARAW PA LAMANG NAITAKDA NIYANG MAIPAHAYAG AT ITO AY SA PAMAMAGITAN KO NA INYONG PANGINOONG JESU-CRISTO NA NAGBALIK NA SA DAIGDIG NA ITO SA ESPIRITUNG KALAGAYAN NA NASA BAGO KONG KATAUHAN SA PANGALANG ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO NA NILIKHA KO SA AKING SARILI NA ISANG TAONG BAGO.

One thought on “BAGONG PAHAYAG 1:1 ANG MGA HIWAGA NG KAALAMAN NG AKING AMA, NA ATING PANGINOONG DIYOS, ANG MGA PAUNANG PAHAYAG NIYA O MGA HULA NIYA NA NATAGO SA MAHABANG PANAHON AY ITO ANG KANIYANG MGA BAGONG PAHAYAG NA TINIYAK NG AKING AMA NA HINDI NIYO PA ALAM AT NAITUTURO. SAPAGKAT, SA HULING ARAW PA LAMANG NAITAKDA NIYANG MAIPAHAYAG AT ITO AY SA PAMAMAGITAN KO NA INYONG PANGINOONG JESU-CRISTO NA NAGBALIK NA SA DAIGDIG NA ITO SA ESPIRITUNG KALAGAYAN NA NASA BAGO KONG KATAUHAN SA PANGALANG ELIAS ARKANGHEL JESU-CRISTO NA NILIKHA KO SA AKING SARILI NA ISANG TAONG BAGO.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s