TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Unang Bahagi)

Ang mga tao ay walang kamalay-malay, na  nakasalang tayo sa mga pinaka-matitinding pagsubok at pinaka-matinding kahirapan na darating sa daigdig na hindi pa nangyayari kailanman, buhat ng lalangin ang tao. Kasunod nito ang ibat-ibang uri ng mga   kaganapan, na nakaamba na rin. Kapag ito ay mangyayari ng sabay-sabay, sa lahat ng panig, ang mga … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Unang Bahagi)

PAGTITIWALAG NG BANAL NA ESPIRITU

http://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=20150727T12&p0=1982&msg=PAGTITIWALAG+NG+BANAL+NA+ESPIRITU&csz=1&swk=1 Sa mga kapatid na mga tiwali na nasa Sanggunian, Distrito, at mapa Lokal, kasama na ang lahat ng umaayon sa masasama ninyong ginagawa. Hanggang ngayon hindi kayo kakitaan ng pagbabago sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalaala sa inyo at pagsaway. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin kayo sa inyong pagmamalabis at pamiminsala sa Banal … Continue reading PAGTITIWALAG NG BANAL NA ESPIRITU

IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. GINAWA SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU. (PANIMULA)

Ang IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ay  isang bukas na pahina para  sa Kapurihan at Kaluwalhatian ng ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Isang napahihintulutang Blog na maglalarawan ng napakadakilang pag-ibig at pagmamahal NILA sa KANILANG mga Hinirang. Ginawa ito sa udyok na rin ng Banal na Espiritu.  Magsisilbing tagapagpatnubay para sa kapakanan ng … Continue reading IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. GINAWA SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU. (PANIMULA)