PANAGINIP# 0001 KAPATID NA MARCO ERANO MANALO …. MAY ITINIWALAG?

Kapatid na Marilyn:  Gusto ko pong ibahagi ang napanaginipan ko nung isang araw, ok lang po ba dito sa fb pm ko po sa inyo? Iglesia ni Cristo Hinirang Jun 23rd, 8:45pm Maraming salamat kapatid at ikaw ang kauna-unahang magpapahayag ng iyong panaginip. Alang-alang sa pag-iingat ng di ka abalahin o pinsalain ng sinuman ay … Continue reading PANAGINIP# 0001 KAPATID NA MARCO ERANO MANALO …. MAY ITINIWALAG?

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ika-Apat na Bahagi) KALAPASTANGANANG WALANG KAPANTAY NAGAGANAP NA…

Ang taong 2011 ang katuparan ng panahon na hinihingian tayo ng ganap na pagbabagong-buhay. Ibig sabihin iginagayak na tayo sapagkat malapit ng maganap ang binabanggit sa Biblia na KAWASAKAN! (WASAK) Hindi pa ang KAWAKASAN (WAKAS) … sapagkat nilinaw sa Banal na Kasulatan ang pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo pagkalipas ng Sanlibong Taon ay daratnan Niya … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ika-Apat na Bahagi) KALAPASTANGANANG WALANG KAPANTAY NAGAGANAP NA…

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA

Marami ang nakakikilala kay Propeta Daniel. Sa kanyang kapanahunan,  kinilala siya ng mga hari dahil sa husay niyang magbigay ng pakahulugan sa panaginip. Kinasangkapan din siya ng Panginoong Diyos sa paghahayag ng mga hiwaga. Sa mahabang panahon ay tinaglay niya ito. Ipinakilala kasi ni Propeta Daniel kung sino talaga ang naghahayag ng hiwaga. (Daniel) 2: … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Ikatlong Bahagi) HIWAGA

TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Unang Bahagi)

Ang mga tao ay walang kamalay-malay, na  nakasalang tayo sa mga pinaka-matitinding pagsubok at pinaka-matinding kahirapan na darating sa daigdig na hindi pa nangyayari kailanman, buhat ng lalangin ang tao. Kasunod nito ang ibat-ibang uri ng mga   kaganapan, na nakaamba na rin. Kapag ito ay mangyayari ng sabay-sabay, sa lahat ng panig, ang mga … Continue reading TAGAPAGTANGGOL NG IGLESIA NI CRISTO (Unang Bahagi)

PAGTITIWALAG NG BANAL NA ESPIRITU

http://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=20150727T12&p0=1982&msg=PAGTITIWALAG+NG+BANAL+NA+ESPIRITU&csz=1&swk=1 Sa mga kapatid na mga tiwali na nasa Sanggunian, Distrito, at mapa Lokal, kasama na ang lahat ng umaayon sa masasama ninyong ginagawa. Hanggang ngayon hindi kayo kakitaan ng pagbabago sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalaala sa inyo at pagsaway. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin kayo sa inyong pagmamalabis at pamiminsala sa Banal … Continue reading PAGTITIWALAG NG BANAL NA ESPIRITU

IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. GINAWA SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU. (PANIMULA)

Ang IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG ay  isang bukas na pahina para  sa Kapurihan at Kaluwalhatian ng ating DAKILANG PANGINOONG DIYOS at ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Isang napahihintulutang Blog na maglalarawan ng napakadakilang pag-ibig at pagmamahal NILA sa KANILANG mga Hinirang. Ginawa ito sa udyok na rin ng Banal na Espiritu.  Magsisilbing tagapagpatnubay para sa kapakanan ng … Continue reading IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG. GINAWA SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU. (PANIMULA)